Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul.Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 45-72-300
fax. (22) 457-23-03
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Zarządzanie BHP

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Informacja o studiach:
Jak prognozują analitycy rynku, zapotrzebowanie na wykwalifikowanych inspektorów BHP w ciągu najbliższych lat będzie systematycznie wzrastać.
Od 1 lipca 2005 roku zgodnie z nowymi rozporządzeniami ministra pracy w sprawie szkoleń BHP, obowiązki inspektora BHP może pełnić jedynie absolwent kierunkowych studiów podyplomowych, licencjackich czy magisterskich lub specjalistycznego technikum.
Ponadto przepisy prawne nakładają na zakłady pracy, zatrudniające powyżej 100 pracowników, wymóg zatrudnienia na etacie wysoko wykwalifikowanego specjalisty, odpowiedzialnego tylko i wyłącznie za bezpieczeństwo i higienę pracy. Wobec tego studia podyplomowe to jedyna możliwość szybkiego przekwalifikowania się dla osób, wiążących swoją przyszłość z tym zawodem. Studia podyplomowe BHP skierowane są do osób już pracujących lub zamierzających w najbliższej przyszłości podjąć pracę na stanowisku inspektora BHP, osób pragnących uzyskać specjalistyczne, przyszłościowe kwalifikacje zawodowe oraz do wszystkich zainteresowanych problematyką BHP, prawa pracy i zasad ergonomii.


Cel studiów:
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie: identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, bieżącego monitorowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzegania przepisów i zasad BHP, eliminacji albo ograniczania oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także podejmowania odpowiednich działań profilaktycznych, metod i organizacji szkoleń w zakresie BHP.


Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia:
Rekrutacja następuje na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez egzaminatorów. Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
kwestionariusz zgłoszeniowy
umowa o studiowaniu
oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
2 fotografie (37x52 mm)
potwierdzenie wpłaty wpisowego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów na studia w Uczelni Vistula na rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna się 4 maja 2013 r. i trwa do wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do 30 września 2013r. O przyjęciu na studia decydują kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania rekrutacyjnego.

Opłaty

AAzwiń
Opłaty:
Przy zapisie na studia podyplomowe kandydaci wnoszą jednorazową opłatę wpisowego w wysokości 200,00 zł

Czesne za studia wynosi - 3500,00 zł
Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:
1800,00 I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
1800,00 II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru

Opłaty czesnego prosimy wnosić na konto:
Bank Zachodni
61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

ap
Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT Grupy Uczelni Vistula
pok. 108 (I piętro)

Poniedziałek 10:00-16:00
Wtorek 10:00-16:00
Środa NIECZYNNE
Czwartek 10:00-16:00
Piątek 10:00-14:00