Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul.Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 45-72-300
fax. (22) 457-23-03
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Psychologia w zarządzaniu i biznesie

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Współczesne instytucje funkcjonujące na ustawicznie zmieniającym się i konkurencyjnym rynku krajowym, europejskim i światowym, wymagają od swoich pracowników w większym niż kiedykolwiek wcześniej stopniu zoperacjonalizowanej wiedzy, rozwiniętych kompetencji społecznych, dotyczących zarządzania ludźmi i zaangażowanych postaw wobec innowacji.
Z tego względu osiąganie sukcesu zawodowego staje się realne nie tylko poprzez opanowanie profesjonalnych kompetencji ale także poprzez umiejętności i motywację do ustawicznego dokształcania się i troski o rozwój własnej osobowości. Do osiągnięcia tego celu niezbędna jest wiedza z zakresu psychologii społecznej, a w szczególności komunikowania się w organizacji, psychologii zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, wybranych zagadnień z zakresu organizacji i zarządzania, elementów psychologii ekonomicznej.

CEL STUDIÓW:

Celem uruchomienia Podyplomowego Studium Psychologia w Zarządzaniu i Biznesie jest profesjonalne przygotowanie absolwentów wyższych studiów (zawodowych i magisterskich), osób zarządzających zespołami pracowniczymi bądź przygotowujących się do wykonywania pracy kierowniczej, zajmujących się polityką personalną - osób organizujących pracę działu personalnego i pracowników działu kadr, osób zaangażowanych w sprzedaż i obsługę klienta, (pracujących w handlu, usługach i marketingu), współpracujących z agencjami zajmującymi się łowieniem głów, osób zatrudnionych w organizacjach samorządowych, a także współpracujących z klientami na forum międzynarodowym, wreszcie - osób zajmujących się mediacjami, kierowaniem konfliktami i kreujących wizerunek organizacji.

Zapoznanie słuchaczy z najbardziej aktualnymi rozwiązaniami w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (np. assessment centre), wdrażania, programów motywacyjnych, technik pozwalających uzyskać dostęp do swoich zasobów nie tylko w zakresie radzenia sobie z nadmiernym obciążeniem psychicznym ale w zakresie rozwoju osobistego.
Dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych, pozwalających uczestnikom w sposób świadomy i profesjonalny zarządzać zespołami i działami.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia:
Przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
- kwestionariusz zgłoszeniowy
- umowę o studiowaniu
- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
- 2 fotografie (37x52 mm)
- potwierdzenie wpłaty wpisowego

Dokumenty należy składać:
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, ul. Stokłosy 3, pok. 118

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów na studia w Uczelni Vistula na rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna się 4 maja 2013 r. i trwa do wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do 30 września 2013r. O przyjęciu na studia decydują kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania rekrutacyjnego.

Opłaty

AAzwiń
Przy zapisie na studia podyplomowe kandydaci wnoszą jednorazową opłatę wpisowego w wysokości 200, 00 zł

Czesne za studia wynosi 3200,00 zł

Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:
1650,00 I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
1650,00 II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT Grupy Uczelni Vistula
pok. 108 (I piętro)

Poniedziałek 10:00-16:00
Wtorek 10:00-16:00
Środa NIECZYNNE
Czwartek 10:00-16:00
Piątek 10:00-14:00