Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul.Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 45-72-300
fax. (22) 457-23-03
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Zarządzanie placówką oświatową

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Pragnąc ubiegać się o stanowisko menadżerskie w państwowych placówkach oświatowych należy wykazać się dokumentem poświadczającym wiedzę z zakresu marketingu i zarządzania taką placówką. Wychodząc na przeciw potrzebom przyszłej kadry zarządzającej Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie uruchamia podyplomowe dwusemestralne studia z Zarządzania Placówką Oświatową. Studia kierowane są do wice dyrektorów, osób pełniących jakiekolwiek kierownicze stanowiska w placówkach oświatowych np. kierowników pracowni, właścicieli szkół podlegających nadzorowi kuratorium lub MEN oraz dla każdego, kto chciałby się rozwijać w dziedzinie kierowania szkołą.

CEL STUDIÓW:

Przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych związanych ze skutecznym i sprawnym zarządzaniem placówką oświatową;
Zapoznanie słuchaczy z najnowszymi kierunkami w marketingu i zarządzaniu;
Umożliwienie słuchaczom uzupełnienia wykształcenia i zdobycia kwalifikacji formalnych, pozwalających na podjęcie pracy w charakterze dyrektora publicznej placówki oświatowej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia:
Przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
- kwestionariusz zgłoszeniowy
- umowę o studiowaniu
- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
- 2 fotografie (37x52 mm)
- potwierdzenie wpłaty wpisowego

Dokumenty należy składać:
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, ul. Stokłosy 3, pok. 118

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów na studia w Uczelni Vistula na rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna się 4 maja 2013 r. i trwa do wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do 30 września 2013r. O przyjęciu na studia decydują kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania rekrutacyjnego.

Opłaty

AAzwiń
Przy zapisie na studia podyplomowe kandydaci wnoszą jednorazową opłatę wpisowego w wysokości 200, 00 zł

Czesne za studia wynosi 3250,00 zł

Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:
1650,00 I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
1650,00 II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT Grupy Uczelni Vistula
pok. 108 (I piętro)

Poniedziałek 10:00-16:00
Wtorek 10:00-16:00
Środa NIECZYNNE
Czwartek 10:00-16:00
Piątek 10:00-14:00