Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul.Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 45-72-300
fax. (22) 457-23-03
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Praktyczne zarządzanie procesami biznesowymi

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Problematyka przedmiotu odnosi się do współczesnych zmian zachodzących w organizacji i zarządzaniu organizacjami. Coraz większa szybkość zmian zachodzących w otoczeniu działania organizacji wymaga od nich coraz szybszego uczenia się i adaptowania do zmieniających się warunków i wymagań. Tradycyjna funkcjonalna organizacja przedsiębiorstw już nie jest w stanie zapewnić im wystarczającej efektywności i elastyczności. Zostaje więc coraz szybciej i w coraz szerszej grupie organizacji zastąpiona podejściem procesowym, zwiększającym możliwości elastycznego dostosowywania się do otoczenia oraz realnie podnoszącym efektywność działania przedsięwzięć gospodarczych.

Celem studiów jest nie tylko zaprezentowanie najnowszych informacji i zapoznanie z najnowocześniejszymi rozwiązaniami ICT, ale przede wszystkim dostarczenie unikalnych, praktycznych umiejętności z zakresu oceny dojrzałości organizacji, planowania i realizacji wdrożenia a także wykorzystania rozwiązań ICT. Zagadnienia zawarte w programie studiów dotyczą w głównej mierze wprowadzania zmian związanych ze zmianą organizacji i kultury organizacyjnej jak i wykorzystania narzędzi informatycznych pozwalających na modelowanie, doskonalenie, automatyzację i wsparcie zarządzania procesami. Znacząca część zajęć ma charakter ćwiczeniowy w pracowniach komputerowych z wykorzystaniem ADONIS, ARIS, iGrafx i BizFlow do modelowania (BPMN2.0) i automatyzacji procesów. Silnym komponentem programu jest problematyka społeczna ujęta w zarządzaniu zmianą, zarządzaniu zasobami ludzkimi i zarządzaniu wiedzą.

Absolwenci studium posiadać będą wiedzę nt. warunków oraz korzyści z wprowadzenia orientacji procesowej w zarządzaniu organizacją a także umiejętności wdrożenia zarządzania procesami z wykorzystaniem popularnych narzędzi informatycznych.

Potencjalni uczestnicy studiów to kadra kierownicza i specjalistyczna przedsiębiorstw usługowych, przemysłowych, a także administracji.

Program jest dedykowany dla średniej i wyższej kadry kierowniczej specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi oraz pracowników działów IT zajmujących się lub planujących uczestnictwo we wdrożeniach zarządzania procesowego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi IT w zarządzaniu i komunikacji w organizacji.

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do efektywnego funkcjonowania w środowisku biznesowym, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji i adaptacji zachodzących w nim procesów.

Absolwenci studiów uzyskają umiejętności w zakresie:
Analizy dojrzałości procesowej organizacji
Analizy i modelowania procesów biznesowych
Racjonalizacji i optymalizacji procesów biznesowych
Zarządzania zmiennością procesu
Zarządzania wiedzą z realizacji procesów biznesowych
Zarządzania personelem zaangażowanym w realizację procesów
Kształtowanie systemów motywacyjnych wspierających zarządzanie procesami Efektywnego wykorzystania narzędzi IT do zarządzania procesami i komunikacji w organizacji
Zarządzania projektami wdrożenia zarządzania procesowego.

Udział w studiach pozwoli odpowiedzieć na pytanie, jak przygotować i przeprowadzić wdrożenie zarządzania procesowego, jak zapewnić systemową ciągłość doskonalenia procesów, jak efektywnie zarządzać procesami w tym procesami innowacyjnymi.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia:
Przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
- kwestionariusz zgłoszeniowy
- umowę o studiowaniu
- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
- 2 fotografie (37x52 mm)
- potwierdzenie wpłaty wpisowego

Dokumenty należy składać:
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, ul. Stokłosy 3, pok. 118

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów na studia w Uczelni Vistula na rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna się 4 maja 2013 r. i trwa do wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do 30 września 2013r. O przyjęciu na studia decydują kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania rekrutacyjnego.

Opłaty

AAzwiń
Przy zapisie na studia podyplomowe kandydaci wnoszą jednorazową opłatę wpisowego w wysokości 200, 00 zł

Czesne za studia wynosi 4300,00 zł

Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:
2200,00 I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
2200,00 II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT Grupy Uczelni Vistula
pok. 108 (I piętro)

Poniedziałek 10:00-16:00
Wtorek 10:00-16:00
Środa NIECZYNNE
Czwartek 10:00-16:00
Piątek 10:00-14:00