Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul.Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 45-72-300
fax. (22) 457-23-03
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Menedżer Jakości

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Adresaci

Studia skierowane są do osób zawodowo związanych z przedsiębiorstwami przemysłowymi, handlowymi czy też usługowymi, które zostały powołane do wdrożenia, nadzorowania lub doskonalenia systemu zarządzania jakością w swojej organizacji bądź planują w przyszłości podjąć tego typu zadania.

Profil słuchacza

Studia skierowane są do osób zawodowo związanych z przedsiębiorstwami przemysłowymi, handlowymi czy też usługowymi, które zostały powołane do wdrożenia, nadzorowania lub doskonalenia systemu zarządzania jakością w swojej organizacji bądź planują w przyszłości podjąć tego typu zadania. Studenci poznają techniki motywacji personelu wszystkich szczebli dla realizowania polityki jakości w organizacji a także będą potrafili samodzielnie planować
i przeprowadzać audity pierwszej i drugiej strony oraz oceniać skuteczność zaimplementowanego systemu zarządzania jakością. Podczas studiów zostaną również zaprezentowane korzyści zarządzania zorientowanego procesowo, studenci natomiast nauczą się jak samodzielnie planować, realizować i oceniać projekty, poznają narzędzia i techniki organizacji poprawy jakości oraz metody doskonalenia przyjętych rozwiązań.

Ilość miejsc jest ograniczona. Akademia Finansów i Biznesu Vistula zastrzega sobie prawo kwalifikacji do udziału w studiach.

Czas trwania:

studia trwają dwa semestry;
studia rozpoczynają się w październiku 2014r.;
zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, w co drugi weekend.


O studiach

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy niezbędnej przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według standardów międzynarodowych, a tym samym przygotowanie do wykonywania odpowiedzialnych zadań w poszczególnych obszarach zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Studia przygotowują do planowania oraz pełnienia nadzoru nad realizacją polityki jakościowej a także do koordynowania pracy wszystkich działów przedsiębiorstwa mających wpływ na funkcjonowanie systemu. W toku studiów kładziemy również nacisk na funkcje menedżerskie i umiejętności niezbędne do zarządzania zespołem audytorów wewnętrznych. Dzięki tym umiejętnościom i kompetencjom uczestnicy studiów wnoszą dodatkową wartość do swoich firm pomagając im się rozwijać i zdobywać nowe rynki. Studia te dostarczają obszernej wiedzy i kwalifikacji na stanowiskach Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością, Menedżer Systemu Zarządzania Jakością oraz Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Przygotowują do fachowego wdrożenia i doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz przeprowadzania auditów wewnętrznych w firmach.

Studia dają możliwość przygotowania się do uzyskania dwóch międzynarodowych, akredytowanych certyfikatów:

Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakości (TÜV NORD Polska),
Menedżer Systemu Zarządzania Jakością (TÜV NORD Polska).
Ze względu na to iż program studiów jest wzbogacony o inne systemy zarządzania takie jak System Zarządzania Środowiskowego czy System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, istnieje także możliwość uzyskania dodatkowego certyfikatu Auditora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 i PN-N-18001.Zakres tematyczny studiów:

Semestr I

Wprowadzenie do zarządzania jakością
Odpowiedzialność kierownictwa i zarządzanie zasobami
Realizacja wyrobu i dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością
Monitorowanie i pomiary, kontrola jakości i techniki kontroli
Metody statystyczne. Nadzór nad wyrobem niezgodnym, ciągłe doskonalenie
System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
System Zarządzania Środowiskowego
Auditowanie, certyfikacja, akredytacja


Semestr II

Komunikacja, prezentacja, moderacja
Odpowiedzialność kierownictwa i skuteczne zarządzanie procesem
Zarządzanie zasobami zorientowane na pracowników i kwalifikacje
Realizacja wyrobu, partnerstwo z dostawcami
Odpowiedzialność i prawo
Pomiary, badania i monitorowanie
Metody statystyczne
Zarządzanie niezgodnościami i procesy doskonalenie
Narzędzia ciągłego doskonalenia
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
Seminarium dyplomowe

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia:
Przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
- kwestionariusz zgłoszeniowy
- umowę o studiowaniu
- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
- 2 fotografie (37x52 mm)
- potwierdzenie wpłaty wpisowego

Dokumenty należy składać:
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, ul. Stokłosy 3, pok. 117

e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów na studia w Uczelni Vistula na rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna się 4 maja 2013 r. i trwa do wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do 30 września 2013r. O przyjęciu na studia decydują kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania rekrutacyjnego.

Opłaty

AAzwiń
Opłaty:

Czesne za studia wynosi 6600 zł.

Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

3300,00 – I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
3300,00 – II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.
Przy jednorazowej płatności za 2 semestry udzielamy 10% rabatu.

Zaliczkę na poczet czesnego w wysokości 200zł należy wpłacić do 15 września 2014r.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT Grupy Uczelni Vistula
pok. 108 (I piętro)

Poniedziałek 10:00-16:00
Wtorek 10:00-16:00
Środa NIECZYNNE
Czwartek 10:00-16:00
Piątek 10:00-14:00