Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul.Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 45-72-300
fax. (22) 457-23-03
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Sinologia - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Podczas studiów poznasz: język chiński, kulturę, historię, system religijny i filozoficzny (jak np. buddyzm, konfucjanizm, czy taoizm) oraz literaturę – będziesz więc przygotowany do pracy w Chinach oraz chińskich firmach i instytucjach działających na świecie.

Wszyscy wiemy, jak ważnym graczem na rynku międzynarodowym stały się Chiny. Ludzie na całym świecie chcą je poznać, zrozumieć, i z nimi współpracować. Niezależnie od tego, czy chodzi nam o kwestie gospodarcze i wymianę handlową, czy koncentrujemy się na fascynującej chińskiej kulturze, poznanie języka chińskiego to z pewnością pierwszy krok do realizacji marzeń o kontakcie z Chinami.

Trzon programu sinologii stanowią kursy z zakresu fonetyki i gramatyki języka chińskiego, filozofii i historii Chin, chińskiej geografii, a nawet sportu. Studenci pierwszego roku zaczynają od intensywnego kursu języka chińskiego, w czasie którego wszystkie sprawności językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie) są trenowane jednocześnie, by zapewnić szybki postęp w rozwijaniu kompetencji językowych studentów. Na drugim roku wprowadzane są bardziej zaawansowane kursy: czytania i pisania, tłumaczenia, chińskiego języka biznesowego itd.

Kontynuacja nauki

Studia możesz kontynuować na kierunkach II stopnia:

- ekonomia,
- finanse i rachunkowość,
- stosunki międzynarodowe.

Atuty kierunku:

program studiów oparty jest na najlepszych wzorcach edukacyjnych wyznaczanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
na studiach masz kontakt z native speakerami, ponieważ chiński jest językiem ojczystym naszych wykładowców;
podczas studiów poznasz: język chiński, kulturę, historię, system religijny i filozoficzny (jak np. buddyzm, konfucjanizm, czy taoizm) oraz literaturę – będziesz więc przygotowany do pracy w Chinach oraz chińskich firmach i instytucjach działających na świecie;
nauczysz się dobrze chińskiego, ale także poznasz drugi język obcy: angielski, hiszpański, niemiecki lub turecki (obcokrajowcy mogą uczyć się polskiego).

Możesz skorzystać z licznych stypendiów:

stypendia rządu chińskiego:
- roczne stypendium językowe,
- dwuletnie stypendium magisterskie.

stypendia Instytutu Konfucjusza:
- roczne stypendium językowe,
- dwuletnie stypendium magisterskie.

stypendia Unii Europejskiej:
- roczne stypendium językowe.

Program wymiany międzyuczelnianej

Możesz ubiegać się o przyjęcie na studia w University of Technology w Tianjinie, ponieważ nasza uczelnia podpisała porozumienie o wymianie studenckiej z tą prestiżową chińską uczelnią. Uczelnie zobowiązały się do wzajemnego uznawania ocen i zaliczeń. Warunek: ukończone 2 lata studiów i bardzo dobre wyniki w nauce.


Współpraca z Instytutem Konfucjusza

AFiB Vistula współpracuje z Instytutem Konfucjusza, co zapewni ci dodatkowo stały kontakt zarówno z językiem chińskim, jak i z kulturą Chin. Swoje umiejętności językowe możesz sprawdzić, przystępując do egzaminu HSK (państwowy standaryzowany egzamin przygotowany przez Centrum HSK Uniwersytetu Kultury i Języka). Certyfikat, który zdobędziesz, ułatwi ci uzyskanie stypendiów pomagających w nauce języka chińskiego. Programy specjalności na filologii chińskiej są dopasowane do potrzeb rynku, ponieważ zostały opracowane w ścisłej współpracy z partnerem biznesowym. Dzięki temu będziesz mógł skorzystać z różnorodnej oferty praktyk i staży w firmach parterów biznesowych naszej uczelni.

W ramach kierunku Filologia chińska, możesz studiować na jednej z 3 specjalności:Językoznawstwo chińskie


Chciałbyś dowiedzieć się, jak komunikować się w biznesie, a może zależy Ci na poznaniu języka turystyki? Specjalizacja Językoznawstwo chińskie w AFiBV opiera się na solidnej znajomości języka chińskiego uzyskanej w trakcie zajęć w ramach modułu Practical Chinese.

Literatura i kultura Chin

Literatura i kultura Chin to specjalizacja obejmująca formowanie się i ewolucję kultury chińskiej, filozofii literatury i sztuki, z naciskiem na znajomość języka chińskiego.


Translatoryka

Translatoryka, lub potocznie tłumaczenia, to dziedzina oparta na ogólnej teorii tłumaczenia i praktycznej wiedzy dotyczącej przekładów z języka obcego na rodzimy i odwrotnie, z uwzględnieniem rodzaju tekstów i tematycznego zakresu dziedziny, w której są stosowane. W trakcie studiów na tej specjalności w AFiBV zapoznasz się ze specyfiką pracy tłumacza, jego warsztatem oraz różnymi formami tłumaczeń pisemnych i ustnych, zostaniesz profesjonalnie przygotowany do pracy tłumacza.


Historia i zagadnienia socjopolityczne

Historia i zagadnienia socjopolityczne to specjalizacja mająca na celu pogłębienie znajomości historii Chin i zrozumienia pozycji państwa i cywilizacji chińskiej w świecie współczesnym.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci na studia w Uczelni Vistula składają lub okazują w Dziale Rekrutacji (pokój 28, parter) odpowiednie dokumenty oraz wnoszą opłatę wpisowe.

WYMAGANE DOKUMENTY KANDYDACI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

- oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości
- świadectwo ukończenia szkoły średniej
- 4 fotografie (35 x 45 mm) podpisane imieniem i nazwiskiem
- kwestionariusz / podanie o przyjęcie na studia (druk do pobrania)
- deklaracja wyboru przedmiotu (druk do pobrania)
- umowa o studiowaniu (druk do pobrania)
- dowód wpłaty wpisowego
- ksero dowodu osobistego

WYMAGANE DOKUMENTY KANDYDACI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

- odpis dyplomu studiów I stopnia i jego kserokopia
- oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości
- 4 fotografie (35 x 45mm) podpisane imieniem i nazwiskiem
- karta ewidencyjna
- deklaracja wyboru specjalności
- umowa o studiowaniu
- dowód wpłaty wpisowego
- ksero dowodu osobistego


PRZYJĘCIA STUDENTÓW Z INNYCH UCZELNI

Studentów, którzy chcą przenieść się z innej uczelni powinni złożyć:

- podanie do dziekana wybranego wydziału (należy złożyć w dziekanacie wybranego wydziału)
- indeks
- suplement
- kartę przebiegu studiów z liczbą godzin z poszczególnych przedmiotów

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów na studia w Uczelni Vistula na rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna się 4 maja 2013 r. i trwa do wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do 30 września 2013r. O przyjęciu na studia decydują kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania rekrutacyjnego.

Opłaty

AAzwiń
Opłaty podane są na stronie www.vistula.edu.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT Grupy Uczelni Vistula
pok. 108 (I piętro)

Poniedziałek 10:00-16:00
Wtorek 10:00-16:00
Środa NIECZYNNE
Czwartek 10:00-16:00
Piątek 10:00-14:00