Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

ul.Mielczarskiego 51, 25-709 Kielce
woj.świętokrzyskie
tel. (41) 362-30-18
fax. (41) 332-74-51
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Wydział: Wydział Ochrony Zdrowia

Dziekant/sekretariat

AAzwiń
25-709 Kielce ul. Mielczarskiego 51.
tel.(041) 362-30-18, fax. (041) 332-74-51