„Mechatronika”- kolejna bezpłatna nowość w WSEI

„Mechatronika”- kolejna bezpłatna nowość w WSEI

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie w czerwcu br. otrzymała zgodę Państwowej Komisji Akredytacyjnej na nowy kierunek studiów inżynierskich „Mechatronika”- studia są w 100% finansowane z EFS.

Celem studiów na kierunku „Mechatronika” jest uzyskanie przez absolwentów innowacyjnej oraz specjalistycznej wiedzy, która zapewni im możliwie jak najlepsze dopasowanie swojego przygotowania zawodowego do aktualnych potrzeb rynku pracy i pozyskania zatrudnienia we wszystkich dziedzinach działalności człowieka, poczynając od przemysłu maszynowego, przez elektroniczny na spożywczym kończąc. Absolwenci kierunku uzyskują wiedzę w dyscyplinach naukowych, takich jak: inżynieria mechaniczna, automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja.

„Mechatronika” to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu. Ukończenie tego nowoczesnego kierunku technicznego daje bardzo duże możliwości i dobre perspektywy zawodowe. Absolwent będzie posiadać rozszerzoną wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Student, który ukończy ten kierunek będzie miał gruntowną wiedzę m.in. na temat zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych i programów komputerowych typu CAD, MES.

Specjalności na kierunku Mechatronika:

• Systemy automatyki i robotyki w mechatronice;
• Systemy mechatroniczne w pojazdach i maszynach

Więcej Informacji o kierunku, wykaz dokumentów do pobrania i zasady rekrutacji znajdują się na stronie http://rekrutacja.wsei.lublin.pl/

WSEI prowadzi studia na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomia, Zarządzanie, Logistyka, Rachunkowość i Finanse, Psychologia, Pedagogika, Transport, Mechanika i budowa maszyn, Informatyka, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Mechatronika i Pielęgniarstwo, po których można uzyskać dyplom licencjata, inżyniera lub magistra.

W roku akademickim 2019\2020 w ofercie edukacyjnej Uczelni znajduje się aż 8 bezpłatnych kierunków. To: „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”- 5 letnie studia magisterskie, „Ekonomia”- studia licencjackie i magisterskie, „Transport”- studia licencjackie i magisterskie i „Mechatronika”- studia inżynierskie.

Na kandydatów czekają również bezpłatne studia dualne na czterech kierunkach: Administracja studia I stopnia, Finanse i Rachunkowość studia I stopnia, Informatyka (studia I i II stopnia) oraz Zarządzanie studia II stopnia.

Ogółem w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji bezpłatnie studiuje ponad 1200 osób. Od 2 lat wzrasta liczba studentów i kierunków studiów, co potwierdza jakość, wiarygodność i nowatorstwo kształcenia naszej Uczelni. Równolegle trwa również rekrutacja na studia podyplomowe. W ofercie jest aż 80 programów kształcenia.

Więcej o bezpłatnych studiach w WSEI: http://rekrutacja.wsei.lublin.pl/edukacja-z-dofinansowaniem/


Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

ul.Projektowa 4 (dawna Mełgiewska 7-9) , 20-209 Lublin
woj.lubelskie
tel. (81) 749-17-77
fax. (81) 749-17-77
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet