Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie - rekrutacja uzupełniająca!

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie - rekrutacja uzupełniająca!

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie prowadzi rekrutację na uzupełniające studia magisterskie na semestr letni w roku akademickim 2019/2020.

Zapraszamy kandydatów do składania dokumentów na kierunki:

  • TRANSPORT (studia II st.) Studia bezpłatne finansowane z EFS. Limit miejsc 45.
  • ZARZĄDZANIE (studia dualne II st.) Studia bezpłatne finansowane z EFS
  • INFORMATYKA (studia dualne II st.) Studia bezpłatne finansowane z EFS, Limit miejsc 25.
  • PIELĘGNIARSTWO (studia II st.)

Termin składania dokumentów: do 29 lutego 2020

Rozpoczęcie zajęć: marzec 2020

Wszystkie informacje na temat rekrutacji i zasady przyjęć można znaleźć na stronie: www.wsei.lublin.pl i w Biurze Obsługi Studenta rekrutacja@wsei.lublin.pl , Tel +48 81 749-17-77.


Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

ul.Projektowa 4 (dawna Mełgiewska 7-9) , 20-209 Lublin
woj.lubelskie
tel. (81) 749-17-77
fax. (81) 749-17-77
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet