Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

ul.Projektowa 4 (dawna Mełgiewska 7-9) , 20-209 Lublin
woj.lubelskie
tel. (81) 749-17-77
fax. (81) 749-17-77
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Edukacja medialna

Kategoria: Media

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Cel:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do kształcenia umiejętności uczniów w zakresie twórczego posługiwania się mediami, jako narzędziami pracy intelektualnej, określenia funkcji edukacyjnej mediów, badania oddziaływania mediów, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na zdrowie i psychikę. Nauczyciele będą przygotowani do pracy w zakresie programowania pracy i ewaluacji, tworzenia planu dydaktycznego ścieżki edukacyjnej, wykorzystania technologii informacyjnej w dydaktyce, organizacji i funkcjonowania szkolnego centrum informacyjno - dydaktycznego, wykorzystania wiedzy w zakresie marketingu i public relaations w pracy placówki oświatowej. Ponadto słuchacze udoskonalą umiejętności w zakresie przygotowania młodzieży do życia w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym, wdrażania uczniów do ustawicznego, efektywnego samokształcenia, kreowania własnego wizerunku w mediach.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunki przyjęcia:

- złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych
- wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie WSEI i Fundacji "OIC Poland"
- wypełnienie podania o przyjęci na studia
- przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej
- dostarczenie dwóch zdjęć

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Centrum Studiów Podyplomowych
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Mełgiewska 7/9, pokój 101
tel. 081 749 32 24 fax: 081 749-32-13
e-mail: podyplomowe@wsei.lublin.pl

Termin zapisów:
rekrutacja na wszystkie kierunki Studiów Podyplomowych trwa do 30 września.

Opłaty

AAzwiń
Wpłat należy dokonywać:
w kasie WSEI lub na konto WSEI:
BRE Bank S.A. O/Lublin 02 1140 1094 0000 2027 6900 1001

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
tel.: +48 81 749 17 77, e-mail: sekretariat@wsei.lublin.pl

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSEI
tel./fax: +48 81 749 32 24, e-mail: podyplomowe@wsei.lublin.pl
www: www.podyplomowe.wsei.lublin.pl