Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

ul.Projektowa 4 (dawna Mełgiewska 7-9) , 20-209 Lublin
woj.lubelskie
tel. (81) 749-17-77
fax. (81) 749-17-77
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Profesjonalna profilaktyka w szkole

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Cel:

Celem podyplomowych studiów kwalifikacyjnych PROFESJONALNA PROFILAKTYKA W SZKOLE jest przygotowywanie osób zaangażowanych w działania profilaktyczne w środowisku szkolnym (pedagogów, psychologów, nauczycieli, administrację szkolną itp.) do opracowywania, inicjowania i wdrażania profesjonalnych rozwiązań w ramach szkolnego programu profilaktyki, ukierunkowanych na różne grupy odbiorców (uczniów, rodziców, nauczycieli, lokalną społeczność). Ponieważ powyższa działalność wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności praktycznych, stąd też niniejsze studia podyplomowe podkreślają te dwa aspekty:
1. dostarczenie uczestnikom współczesnej wiedzy z zakresu profesjonalnej profilaktyki szkolnej,
2. stworzenie im warunków do doskonalenia dotychczasowych i nabywania nowych umiejętności działania profilaktycznego na rzecz uczestników środowiska szkolnego.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunki przyjęcia:

- złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych
- wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie WSEI i Fundacji "OIC Poland"
- wypełnienie podania o przyjęci na studia
- przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej
- dostarczenie dwóch zdjęć

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Centrum Studiów Podyplomowych
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Mełgiewska 7/9, pokój 101
tel. 081 749 32 24 fax: 081 749-32-13
e-mail: podyplomowe@wsei.lublin.pl

Termin zapisów:
rekrutacja na wszystkie kierunki Studiów Podyplomowych trwa do 30 września.

Opłaty

AAzwiń
Wpłat należy dokonywać:
w kasie WSEI lub na konto WSEI:
BRE Bank S.A. O/Lublin 02 1140 1094 0000 2027 6900 1001

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
tel.: +48 81 749 17 77, e-mail: sekretariat@wsei.lublin.pl

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSEI
tel./fax: +48 81 749 32 24, e-mail: podyplomowe@wsei.lublin.pl
www: www.podyplomowe.wsei.lublin.pl