Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

ul.Projektowa 4 (dawna Mełgiewska 7-9) , 20-209 Lublin
woj.lubelskie
tel. (81) 749-17-77
fax. (81) 749-17-77
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Akademia trenera biznesu

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Trenerzy to grupa zawodowa pracująca w edukacji, biznesie, organizacjach społecznych i wszędzie tam, gdzie ludzie chcą lub też muszą rozwijać się i doskonalić. Zawód Trenera daje dużą perspektywę rozwoju, ponieważ społeczeństwo przyszłości to społeczeństwo uczące się przez całe życie. W przypadku zmiany pracy lub zawodu, zdobywanie nowej wiedzy jest niezbędnym elementem pozyskiwania nowych kompetencji, podnoszenia posiadanych czy wdrażania się do pracy na nowym stanowisku. Coraz więcej firm i instytucji przykłada także wagę do ustawicznego zwiększania umiejętności i kompetencji swoich pracowników. Wiąże się z tym coraz większe zapotrzebowanie na osoby potrafiące analizować potrzeby oraz przygotować i przeprowadzić profesjonalne szkolenie czyli trenerów i szkoleniowców.
Studia podyplomowe Akademia Trenera Biznesu adresowane są do osób występujących w roli szkoleniowców, osób zarządzających zespołami w kontekście prowadzenia szkoleń biznesowych i interpersonalnych, osób zajmujących się profesjonalnie wspieraniem rozwoju pracowników: menedżerów odpowiedzialnych za szkolenia pracowników i specjalistów ds. szkoleń i rozwoju personelu, trenerów wewnętrznych, a także zewnętrznych prowadzących własną działalność, jednym słowem do wszystkich tych, którzy chcieliby udoskonalić swój warsztat pracy, a także do osób, które właśnie rozpoczęły swoją karierę w zawodzie trenera biznesu, szkolących przedsiębiorców lub pracowników biznesu, kandydatów na trenerów, osób przygotowujących się do prowadzenia szkoleń, osób prowadzących programy profilaktyczne czy studentów piątego roku, którzy w przyszłości zawodowej planują prowadzić działalność szkoleniową czy edukacyjną w sferze biznesu.
W programie zajęć w ramach Akademii Trenera Biznesu przewidziano nie tylko sporą dawkę wiedzy i naukę przez praktykę, ale również edukację poprzez wymianę doświadczeń uczestników z dotychczas prowadzonych dotychczas zajęć i szkoleń.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunki przyjęcia:

- złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych
- wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie WSEI i Fundacji "OIC Poland"
- wypełnienie podania o przyjęci na studia
- przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej
- dostarczenie dwóch zdjęć

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Centrum Studiów Podyplomowych
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Mełgiewska 7/9, pokój 101
tel. 081 749 32 24 fax: 081 749-32-13
e-mail: podyplomowe@wsei.lublin.pl

Termin zapisów:
rekrutacja na wszystkie kierunki Studiów Podyplomowych trwa do 30 września.

Opłaty

AAzwiń
Wpłat należy dokonywać:
w kasie WSEI lub na konto WSEI:
BRE Bank S.A. O/Lublin 02 1140 1094 0000 2027 6900 1001

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
tel.: +48 81 749 17 77, e-mail: sekretariat@wsei.lublin.pl

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSEI
tel./fax: +48 81 749 32 24, e-mail: podyplomowe@wsei.lublin.pl
www: www.podyplomowe.wsei.lublin.pl