Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul.Gagarina 11, 87-100 Toruń
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (56) 611-45-15, 611-46-57
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Kognitywistyka - studia magisterskie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ KOGNITYWISTYKĘ W UMK?

Kognitywistyka jest dziedziną wiedzy, która pozwala na rzeczywiste zrozumienie natury ludzkiej na wielu poziomach, przede wszystkim biologicznym, fizycznym i osobowym.
Interdyscyplinarny charakter. Studia z kognitywistyki pozwalają na zgłębienie zarówno wiedzy teoretycznej, dotyczącej głównie procesów poznawczych, mechanizmów ich działania i uwarunkowań oraz ich modelowania, jak i praktycznej, związanej z naukami medycznymi: głównie w dziedzinie diagnozowania komputerowego zaburzeń mowy i widzenia oraz neuroobrazowania mózgu, a także w wielu innych dziedzinach, w których mają zastosowanie nowoczesne technologie informatyczne.
Natomiast zajęcia praktyczne dają możliwość zdobycia podstawowych umiejętności m.in. z grafiki komputerowej, projektowania interfejsów programowych i środowisk wirtualnych, programowania dla potrzeb edukacji.
Przyjazne środowisko: możliwość pracy w niewielkich grupach, w bezpośrednim kontakcie z naukowcami, którzy podejmują wiele inicjatyw badawczych i dydaktycznych w dziedzinie kognitywistyki;
UMK uznanym ośrodkiem kognitywistycznym w Polsce: od 2002 roku działa Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne, powstaje pismo „Kognitywistyka i Media w Edukacji” oraz„Teoria et Historia Scientiarum”, współpraca z kognitywistycznym ośrodkiem amerykańskimCentre for Cognitive Science w Rutgers University (w New Jersey, USA) oraz z innymi zagranicznymi ośrodkami kognitywistycznymi, organizowane są cykliczne między-narodowe konferencje kognitywistyczne;
Profilowanie w kierunku diagnostyki i neurorehabilitacji dzięki współpracy z Collegium Medicum;
Kadra dydaktyczna: studia z kognitywistyki są realizowane przez naukowców Instytutu Filozofii, Katedry Logiki, Katedry Informatyki Stosowanej, Katedry Mediów w Edukacji, Collegium Medicum i innych jednostek UMK.

CO PO STUDIACH NA KOGNITYWISTYCE?
Absolwent kognitywistyki UMK ma możliwość znalezienia zatrudnienia m.in. w:
instytucjach wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne, w tym w edukacji;
instytucjach związanych z mediami informatycznymi;
administracji publicznej (gdzie będzie mógł wykorzystać wiedzę w zakresie usprawnień w komunikacji „człowiek-komputer”).
Ponadto po ukończeniu kognitywistyki na UMK absolwent będzie przygotowany do pracy w zespołach rehabilitacyjnych z pacjentami mającymi zaburzenia mowy i percepcji.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagania wstępne
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku lub makrokierunku.

Zasady kwalifikacji

Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom kwalifikowani są na podstawie konkursu ocen z dyplomów.
Kandydaci, którzy mają tytuł licencjata kierunku kognitywistyka z oceną na dyplomie nie niższą, niż 4,0 uzyskują maksymalną liczbę punktów.
Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dla poszczególnych kierunków dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.umk.pl).

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne prowadzone przez UMK są bezpłatne. Szczegółowe informacje dotyczące opłat za studia niestacjonarne znajdują się na stronie internetowej uczelni.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Humanistyczny

ul. Fosa Staromiejska 1a
87-100 Toruń
tel.: 56-611-36-10
fax: 56-611-36-32
e-mail: whminus@umk.pl