Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul.Gagarina 11, 87-100 Toruń
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (56) 611-45-15, 611-46-57
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Wydział: Wydział Matematyki i Informatyki

Dziekant/sekretariat

AAzwiń
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń
tel. +48 56 611-3410, faks +48 56 611-2987
e-mail: wmii@mat.umk.pl