Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

ul.Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (52) 374-94-11
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Opis uczelni

AAzwiń

Dołącz do #TeamUTP

Czy wybrane studia dadzą mi możliwość rozwoju i dobrą pracę? Zadajesz sobie takie pytanie - odpowiedzią jest UTP!

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy jako jedyna szerokoprofilowa uczelnia w regionie kujawsko-pomorskim, daje możliwość zdobycia dyplomu inżyniera, licencjata, magistra i doktora w obszarze nauk: technicznych, przyrodniczych, rolniczych, ekonomicznych i artystycznych.

W ciągu 68 lat istnienia mury Uniwersytetu opuściło ponad 60 000 absolwentów, dobrze przygotowanych do podjęcia atrakcyjnej pracy. Ofertę edukacyjną UTP tworzą 32 kierunki studiów.

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowa, ciekawe, nowoczesne programy studiów wzbogacone o zajęcia praktyczne, obozy sportowe, plenery artystyczne i programy POWER to atuty naszej uczelni. To także ponad 50 wykładowców z zagranicy. UTP prowadzi ożywione kontakty z wieloma uczelniami i ośrodkami badawczymi na całym świecie. Uczelnia bierze udział w programie Erasmus+, w ramach którego rokrocznie na naszą uczelnię przyjeżdża około 300 studentów zagranicznych.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Uczelnia

Chlubą Uniwersytetu są absolwenci, którzy znakomicie radzą sobie na rynku pracy i bez trudu znajdują atrakcyjną pracę. UTP posiada nowoczesną bazę dydaktyczną w campusie fordońskim oraz budynkach w centrum Bydgoszczy, przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dla studentów przygotowaliśmy 1300 miejsc w nowoczesnych domach studenckich z dostępem do internetu.

Swoje pasje studenci UTP mogą rozwijać w ponad 60 kołach naukowych, organizacjach, klubach studenckich, gazecie akademickiej - Format 2.0, czy wolontariacie, np. Uniwersytetu Dziecięcego.

Wejdź na stronę: www.utp.edu.pl

Władze uczelni

AAzwiń

REKTOR

prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński

Tel: +48 52 374 94 44

E-mail: rektor@utp.edu.pl

Prorektor ds. nauki

dr hab. inż. Stanisław Mroziński, prof. nadzw. UTP

Tel: +48 52 374 92 49

E-mail: sekretariat.RN@utp.edu.pl

Prorektor ds. organizacji i rozwoju

dr hab. inż. Dariusz Pańka, prof. nadzw. UTP

Tel: +48 52 374 93 29

E-mail: sekretariat.RR@utp.edu.pl

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej

prof. dr hab. inż. Adam Gadomski

Tel: +48 52 374 92 49

E-mail: sekretariat.RG@utp.edu.pl

Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich

dr inż. Marcin Drechny

Tel: +48 52 374 92 58

E-mail: sekretariat.RD@utp.edu.pl

Kierownik biura rektora, rzecznik prasowy

dr inż. Franciszek Bromberek, doc.

Tel: +48 52 374 94 44, kom.: 513924744

E-mail: franciszek.bromberek@utp.edu.pl

Asystent rektora

mgr inż. Sandra Śmigiel

Tel: tel. +48 52 374 94 44, kom. 513923346

E-mail: sandra.smigiel@utp.edu.pl

Patroni uczelni

AAzwiń
Jan Śniadecki

Jan Śniadecki (1756-1830) - jako 16-latek rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, wieńcząc je uzyskaniem stopnia doktora filozofii. Edukację kontynuował na zagranicznych uczelniach: w Getyndze, Leydzie i Paryżu. Po powrocie do kraju, uzyskawszy godność profesora astronomii i matematyki, wykładał te przedmioty na UJ. Prawdziwą jego pasją stały się obserwacje astronomiczne - w tym celu założył w Krakowie obserwatorium. W roku 1806 przeniósł się do Wilna, zostając rektorem miejscowej uczelni. Rozwijał tam swoje wszechstronne zainteresowania zarówno astronomiczne (problemy zaćmień i zakryć gwiazd przez Księżyc), jak i matematyczne (był pionierem rozwoju rachunku prawdopodobieństwa). Nie poprzestając na działalności naukowej i dydaktycznej, Jan Śniadecki napisał wiele cennych dzieł naukowych, z których trwałe miejsce zyskały zarówno dzieła matematyczne ("Algebra" - pierwszy podręcznik z tej dziedziny w Polsce, "Trygonometria kulista"), jak i rozprawa "O Koperniku" - przypominająca całemu światu, że Kopernik był uczonym polskim, wbrew panującemu wówczas przekonaniu o niemieckim pochodzeniu słynnego astronoma. Pod koniec swojego pracowitego życia Jan Śniadecki zajął się filozofią, a także publicystyką oraz satyrą społeczną.

Jędrzej Śniadecki

Jędrzej Śniadecki (1768-1838) naukową karierę rozpoczął pod okiem i opieką brata. Zgodnie z jego wolą, po odbyciu 3-letniego kursu nauk na UJ, udał się na dalsze studia za granicę. W Pawii zdobył tytuł doktora medycyny i filozofii, następnie studiował w Londynie i Edynburgu, gdzie doskonalił się w chemii, chirurgii i historii naturalnej. Po powrocie do kraju, zatrudniony na Uniwersytecie Wileńskim, wykładał chemię i farmację na wydziale medycznym. Był jednym z pierwszych uczonych, wykładających chemię po polsku, tworząc polskie słownictwo chemiczne. Napisał podręcznik "Początki chemii", obowiązujący nie tylko na uczelniach polskich, ale i zagranicznych. Największą sławę przyniosło mu dzieło "Teorya jestestw organicznych", przedstawiające śmiałą na ówczesne czasy tezę o jedności materii świata żywego i materii nieożywionej. Z kolei praca "O fizycznym wychowaniu dzieci" zapoczątkowała wprowadzenie do szkół, jako przedmiotu nauczania, wychowania fizycznego. Wielką pasją Jędrzeja Śniadeckiego było dziennikarstwo, służące przede wszystkim popularyzacji nauki wraz z jej najświeższymi odkryciami, ale także sprawom oświatowym i społecznym. Dla uczczenia zasług Jędrzeja Śniadeckiego jako chemika, Polskie Towarzystwo Chemiczne wybiło specjalny medal, który przyznawany jest najwybitniejszym polskim uczonym, reprezentującym tę dyscyplinę naukową.

Obaj bracia Śniadeccy byli powszechnie lubianymi i cenionymi przez młodzież akademicką profesorami. Imponowali śmiało formułowanymi teoriami naukowymi, wyprzedzającymi swoją epokę. Doceniano także ich starania o godne i odważne życie. Pamięć o wielkich synach Ziemi Żnińskiej żyje w dziejach nauki polskiej i historii myśli postępowej.

Aktualności uczelni

AAzwiń

Informator 2020/2021 (2019-12-02)

Zobacz informator kandydata - rekrutacja 2020/2021


Galeria

zwiń