Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul.Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (52) 374-94-11
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Opis uczelni

AAzwiń

UTP - Twój musthave!

Czy nowo wybrane studia dadzą mi możliwość rozwoju i dobrą pracę? Jeśli zadajesz sobie takie pytania - odpowiedzią jest UTP!

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy jako jedyna uczelnia w regionie kujawsko-pomorskim integruje nauki techniczne, przyrodnicze, rolnicze, ekonomiczne i artystyczne, uruchamiając nowe, potrzebne regionowi kierunki studiów. Mamy 67 lat doświadczenia, prestiżu, ale i ciągłego rozwoju. Jako uczelnia szerokoprofilowa dajemy możliwość zdobycia dyplomu inżyniera, licencjata, magistra i doktora.

W ciągu 67 lat istnienia mury Uniwersytetu opuściło blisko 60 000 absolwentów. Atrakcyjną ofertę edukacyjną UTP tworzy 32 kierunków studiów. Pogłębianiu zdobytej wiedzy i poszerzaniu umiejętności zawodowych służą studia podyplomowe (ponad 20 kierunków). Wysoko wykwalifikowana kadra naukowa, kierunki z pozytywnymi ocenami Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ciekawe, nowoczesne programy studiów, wzbogacone o zajęcia praktyczne, obozy sportowe, plenery artystyczne to atuty naszej uczelni.

UTP prowadzi ożywione kontakty z wieloma uczelniami i ośrodkami badawczymi niemal na całym świecie. Dzięki podpisanym umowom partnerskim studenci oraz pracownicy naukowi mają możliwość obserwowania najnowszych tendencji w nauce i technologii, kształcenia się poza granicami kraju oraz uczestniczenia we wspólnych projektach badawczych. Uczelnia bierze udział w programie Erasmus+. Nasze 20-letnie doświadczenie z tym programem zaowocowało około 200 umowami o współpracy. Dzięki nim ponad 100 naszych studentów i pracowników rocznie wyjeżdża na studia, staże i stypendia zagraniczne - możesz do nich dołączyć!

Poznawać inne kultury i studiować w międzynarodowym towarzystwie możesz także na miejscu. Rokrocznie na naszą uczelnię przyjeżdża około 300 studentów z UE i krajów stowarzyszonych w programie Erasmus+ oraz ponad 50 wykładowców z zagranicy prowadzi na naszej uczelni zajęcia. Nasi studenci już podczas studiów mają możliwość odbycia praktyk, staży, czy też realizacji tematu pracy dyplomowej w oddziałach renomowanych firm regionu, kraju, ale i całej UE.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w BydgoszczyUczelnia

Chlubą Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego są jego absolwenci, którzy znakomicie radzą sobie na rynku pracy i bez trudu znajdują zatrudnienie, przy pomocy uczelnianego Biura Karier. Realizację marzeń naszych studentów niewątpliwe wspiera szeroki program stypendialny, pomoc finansowa i zawodowa (np. płatne staże) w ramach różnych programów współfinansowanych przez UE. UTP posiada nowoczesną bazę dydaktyczną zlokalizowaną w fordońskim campusie oraz budynkach w centrum Bydgoszczy, przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dla naszych studentów przygotowaliśmy ponad 1300 miejsc w nowoczesnych domach studenckich z dostępem do internetu, restaurację uniwersytecką oraz punkty gastronomiczne w każdym budynku.

Swoje pasje studenci UTP mogą rozwijać w ponad 60 kołach naukowych, organizacjach, klubach studenckich gazecie akademickiej - Format UTP, czy wolontariacie, np. Uniwersytetu Dziecięcego.

Umysł – Technologia - Przyszłość

Władze uczelni

AAzwiń

REKTOR

prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński

Tel: +48 52 374 94 44

E-mail: rektor@utp.edu.pl

Prorektor ds. nauki

dr hab. inż. Stanisław Mroziński, prof. nadzw. UTP

Tel: +48 52 374 92 49

E-mail: sekretariat.RN@utp.edu.pl

Prorektor ds. organizacji i rozwoju

dr hab. inż. Dariusz Pańka, prof. nadzw. UTP

Tel: +48 52 374 93 29

E-mail: sekretariat.RR@utp.edu.pl

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej

prof. dr hab. inż. Adam Gadomski

Tel: +48 52 374 92 49

E-mail: sekretariat.RG@utp.edu.pl

Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich

dr hab. inż. Halina Olszewska, prof. nadzw. UTP

Tel: +48 52 374 92 58

E-mail: sekretariat.RD@utp.edu.pl

Prorektor ds. współpracy z otoczeniem

prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki

Tel: +48 52 374 94 87

E-mail: sekretariat.RW@utp.edu.pl

Kierownik biura rektora, rzecznik prasowy

dr inż. Franciszek Bromberek, doc.

Tel: +48 52 374 94 44, kom.: 513924744

E-mail: franciszek.bromberek@utp.edu.pl

Asystent rektora

mgr inż. Sandra Śmigiel

Tel: tel. +48 52 374 94 44, kom. 513923346

E-mail: sandra.smigiel@utp.edu.pl

Patroni uczelni

AAzwiń
Jan Śniadecki

Jan Śniadecki (1756-1830) - jako 16-latek rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, wieńcząc je uzyskaniem stopnia doktora filozofii. Edukację kontynuował na zagranicznych uczelniach: w Getyndze, Leydzie i Paryżu. Po powrocie do kraju, uzyskawszy godność profesora astronomii i matematyki, wykładał te przedmioty na UJ. Prawdziwą jego pasją stały się obserwacje astronomiczne - w tym celu założył w Krakowie obserwatorium. W roku 1806 przeniósł się do Wilna, zostając rektorem miejscowej uczelni. Rozwijał tam swoje wszechstronne zainteresowania zarówno astronomiczne (problemy zaćmień i zakryć gwiazd przez Księżyc), jak i matematyczne (był pionierem rozwoju rachunku prawdopodobieństwa). Nie poprzestając na działalności naukowej i dydaktycznej, Jan Śniadecki napisał wiele cennych dzieł naukowych, z których trwałe miejsce zyskały zarówno dzieła matematyczne ("Algebra" - pierwszy podręcznik z tej dziedziny w Polsce, "Trygonometria kulista"), jak i rozprawa "O Koperniku" - przypominająca całemu światu, że Kopernik był uczonym polskim, wbrew panującemu wówczas przekonaniu o niemieckim pochodzeniu słynnego astronoma. Pod koniec swojego pracowitego życia Jan Śniadecki zajął się filozofią, a także publicystyką oraz satyrą społeczną.

Jędrzej Śniadecki

Jędrzej Śniadecki (1768-1838) naukową karierę rozpoczął pod okiem i opieką brata. Zgodnie z jego wolą, po odbyciu 3-letniego kursu nauk na UJ, udał się na dalsze studia za granicę. W Pawii zdobył tytuł doktora medycyny i filozofii, następnie studiował w Londynie i Edynburgu, gdzie doskonalił się w chemii, chirurgii i historii naturalnej. Po powrocie do kraju, zatrudniony na Uniwersytecie Wileńskim, wykładał chemię i farmację na wydziale medycznym. Był jednym z pierwszych uczonych, wykładających chemię po polsku, tworząc polskie słownictwo chemiczne. Napisał podręcznik "Początki chemii", obowiązujący nie tylko na uczelniach polskich, ale i zagranicznych. Największą sławę przyniosło mu dzieło "Teorya jestestw organicznych", przedstawiające śmiałą na ówczesne czasy tezę o jedności materii świata żywego i materii nieożywionej. Z kolei praca "O fizycznym wychowaniu dzieci" zapoczątkowała wprowadzenie do szkół, jako przedmiotu nauczania, wychowania fizycznego. Wielką pasją Jędrzeja Śniadeckiego było dziennikarstwo, służące przede wszystkim popularyzacji nauki wraz z jej najświeższymi odkryciami, ale także sprawom oświatowym i społecznym. Dla uczczenia zasług Jędrzeja Śniadeckiego jako chemika, Polskie Towarzystwo Chemiczne wybiło specjalny medal, który przyznawany jest najwybitniejszym polskim uczonym, reprezentującym tę dyscyplinę naukową.

Obaj bracia Śniadeccy byli powszechnie lubianymi i cenionymi przez młodzież akademicką profesorami. Imponowali śmiało formułowanymi teoriami naukowymi, wyprzedzającymi swoją epokę. Doceniano także ich starania o godne i odważne życie. Pamięć o wielkich synach Ziemi Żnińskiej żyje w dziejach nauki polskiej i historii myśli postępowej.

Aktualności uczelni

AAzwiń

Terminarz rekrutacji na studia II stopnia. (2019-01-08)

UTP - terminarz rekrutacji na studia II stopnia


Rekrutacja 2019/2020 (2018-10-26)

Zobacz informator kandydata - rekrutacja 2019/2020


Terminarz rekrutacji 2018/2019 (2018-02-19)

Zobacz terminarz rekrutacji na rok akademicki 2018/2019.


Galeria

zwiń