Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul.Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (52) 374-94-11
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Przetwórstwo tworzyw sztucznych - studia inżynierskie

Wydział: Wydział Inżynierii Mechanicznej

Opis kierunku

AAzwiń
Co będziesz studiował na początku zagadnienia dotyczące własności intelektualnej, BHP, ergonomii, a także psychologia, filozofia, elementy prawa, socjologia ogólna lub negocjacje (do wyboru), a potem przedmioty ogólne stanowiące etap wstępny wiedzy i umiejętności inżynierskich, m.in. matematyka i fizyka inżynierska, grafika numeryczna, technologia informacyjna, systemy jakości, podstawy konstrukcji maszyn etc. Na kolejnych semestrach pojawią się przedmioty kierunkowe związane z mechaniczną inżynierią tworzyw. Dotyczą one w szczególności: podstaw przetwórstwa tworzyw polimerowych, technologii wytwarzania, maszyn i narzędzi do przetwórstwa tworzyw, projektowania wytworów z tworzyw, technologii obróbki metali, systemu CAD/CAM. Przedmioty specjalnościowe obejmują m.in. tworzywa konstrukcyjne, specjalne i kompozytowe, materiały polimerowe stosowane w mechatronice, komputerowe wspomaganie konstruowania i wytwarzania CAE w przetwórstwie tworzyw, projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji narzędzi, recyklingu materiałów oraz zarządzaniu środowiskiem i ekologią. Nie bez znaczenia pozostanie także przekazanie umiejętności organizacji przetwórstwa tworzyw, a także najważniejszych trendów rozwojowych tej branży, która w województwie kujawsko-pomorskim jest jedną z wiodących. Masz szansę poznać język angielski lub niemiecki na poziomie B2.

Gdzie i jaka czeka Cię praca Bydgoszcz i jej okolice to jedno z największych w Polsce skupisk firm związanych z produkcją form wtryskowych i przetwórstwem tworzyw polimerowych. Przyjmuje się, że w Bydgoszczy pracuje ponad 1000 wtryskarek. To tutaj produkuje się wytwory polimerowe dla największych potentatów branży motoryzacyjnej, wytwarza się elementy dla elektroniki i mechatroniki, produkuje się obudowy telewizorów LCD, elementy dla medycyny, wytłacza się folię wielowarstwową i wtryskuje się opakowania cienkościenne, a także formy wtryskowe oraz opakowania dla przemysłu kosmetycznego. W Bydgoszczy produkuje się barwniki do tworzyw polimerowych. Produkcją form wtryskowych w grodzie nad Brdą i Wisłą oraz w okolicy zajmuje się ponad 50 narzędziowni. Stąd znane powiedzenie, że Bydgoszcz jest doliną narzędziową. Praca dla inżynierów specjalistów z tego obszaru technik wytwarzania czeka w całym kraju, a także zagranicą w innowacyjnych firmach związanych z branżą przetwórstwa tworzyw polimerowych od konstruowania narzędzi, poprzez uczestniczenie w procesie wytwarzania wytworów, skończywszy na sterowaniu jakością i zarządzaniu. W Bydgoszczy kapitału wdraża się w tej branży wiele nowych rozwiązań w zakresie zarządzania produkcją, nowoczesnych technologii (praca dla technologów), projektuje się i wytwarza nowoczesne narzędzia (praca dla konstruktorów, inżynierów ze znajomością CAD i CAM oraz programów symulacyjnych), a także w obszarze jakości wytwarzanych produktów (działy kontroli jakości praca dla inżynierów ze znajomością zagadnień pomiarowych). Automatyzacja i robotyzacja produkcji wymagają wielu innowacyjnych rozwiązań, co stwarza dużo możliwości dla młodych inżynierów MIT. Według UNIDO, branża przetwórstwa tworzyw polimerowych jest jedną z najbardziej innowacyjnych i najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki. Absolwenci specjalności CAD/CAM przygotowani zostają do pracy w zakładach zajmujących się produkcją w produkcyjnych systemach zautomatyzowanych, wymagających nowoczesnych metod w zakresie przygotowania i prowadzenia produkcji z wykorzystaniem CAD/CAM w powiązaniu z zastosowaniem narzędzi do zarządzania jakością wytworów.

Będziesz pierwszy Wydział Inżynierii Mechanicznej z siedzibą w Fordonie przy ul. Al. prof. Kaliskiego rozpoczyna kształcenie na mechanicznej inżynierii tworzyw od roku akademickiego 2012/2013.

Jak długo będziesz studiować kierunek mechanicznej inżynierii tworzyw jest realizowany tylko na stacjonarnych 7-semestralnych studiach inżynierskich.

Specjalności, specjalności, specjalności do wyboru masz dwie specjalności: tworzywa polimerowe i CAD/CAM w narzędziach

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja odbywa się poprzez system internetowy Rekrutacja on-line dostępny pod adresem: rekrutacja.utp.edu.pl.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów zobowiązany jest złożyć w teczce tekturowej z opisem (imię i nazwisko, wydział, kierunek, forma i rodzaj studiów) komplet dokumentów zawierający:

a) na studia stacjonarne pierwszego stopnia:

- podanie na ustalonym formularzu UTP (ankieta osobowa) — rejestracja internetowa,
- kserokopia świadectwa dojrzałości (przy składaniu dokumentów należy okazać oryginał/odpis celem potwierdzenia kopii przez uczelnię) albo świadectwo dojrzałości z ewentualnym aneksem lub zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,
- kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami,
- 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- zdjęcie w postaci elektronicznej o rozmiarach co najmniej 300x375 pikseli odpowiedniej jakości (format JPG), maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem 50 KB. Zdjęcie elektroniczne powinno być identyczne ze zdjęciem „na papierze” dostarczanym na uczelnię z pozostałymi dokumentami, zdjęcie należy wgrać do IRK,
- oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,
- dowód dokonania opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na I rok studiów w UTP,
- dyplom/zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty uznanej olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego w oryginale — dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego,
- dyplom/zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu w oryginale,
- dokument potwierdzający umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego dla kierunków prowadzonych w języku angielskim.

b) na studia niestacjonarne pierwszego stopnia:

- podanie na ustalonym formularzu UTP (ankieta osobowa) - rejestracja internetowa,
- kserokopia świadectwa dojrzałości (przy składaniu dokumentów należy okazać oryginał/odpis celem potwierdzenia kopii przez uczelnię) albo świadectwo dojrzałości z ewentualnym aneksem lub zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,
- kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami,
- 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- zdjęcie w postaci elektronicznej o rozmiarach co najmniej 300x375 pikseli odpowiedniej jakości (format JPG), maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem 50 KB. Zdjęcie elektroniczne powinno być identyczne ze zdjęciem „na papierze” dostarczanym na uczelnię z pozostałymi dokumentami, zdjęcie należy wgrać do IRK,
- dowód dokonania opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na I rok studiów w UTP,
- dyplom/zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty uznanej olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego w oryginale — dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego,

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się w uchwałach rekrutacyjnych 2018/2019

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rejestracja internetowa kandydatów na studia I i II stopnia na rok akademicki 2018/2019 rozpocznie się 4 czerwca 2018 r. i potrwa do 28 września 2018 r.

Szczegółowy terminarz oraz miejsce składania dokumentów są dostępne na stronie uczelni pod adresem www.utp.edu.pl.

Opłaty

AAzwiń
Opłata rekrutacyjna, ustalona dla kandydatów na rok akademicki 2017/2018 wynosiła:

kierunki: architektura, architektura wnętrz oraz wzornictwo (studia pierwszego stopnia) 150 zł

kierunki pozostałe: 85 zł

Opłatę należy wnieść na konto indywidualne, wyświetlone po zakończeniu rejestracji internetowej

Studia stacjonarne są bezpłatne. Informację na temat aktualnych opłat za studia niestacjonarne można znaleźć na stronie internetowej uczelni.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału Inżynierii Mechanicznej
znajduje się w kompleksie obiektów UTP w Fordonie
Al. Prof. S. Kaliskiego 7 w bud. 2.3 pok. 200-204.
e-mail: dzwim@utp.edu.pl

Czynny dla studentów:

poniedziałek-piątek w godz. 10.00-13.00,
w soboty zjazdowe w godz. 8.30-11.30,
we wtorki nieczynny.