Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu

ul.Świętej Jadwigi 12, 50-266 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (71) 718 81 11
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Wydział: brak_wydzialow

Dziekant/sekretariat

AAzwiń
Punkt rekrutacyjny we Wrocławiu
ul. Kuźnicza 59/60
50-138 Wrocław
tel.: (71) 718 81 11
e-mail: wroclaw@chodkowska.edu.pl
www.chodkowska.edu.pl


Uczelnia Heleny Chodkowskiej jest od ponad 18 lat liderem wśród polskich uczelni niepublicznych. Czołowa pozycja Uczelni znajduje potwierdzenie w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych: Ministerstwa Sprawiedliwości, Wprost, Polityki, Gazety Prawnej.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 7 stycznia 2010 roku (MNiSW-DNS-WUN-6022-4883-2/IŻ/09) powołano Wydział Prawa we Wrocławiu.

Studenci mogą podjąć naukę na

5-letnich jednolitych studiach magisterskich:

PRAWO

PSYCHOLOGIA SĄDOWAoraz 3-letnich studiach licencjackich:

ADMINISTRACJA

PSYCHOLOGIA W BIZNESIE

ZARZĄDZANIE


w formie stacjonarnej (dziennej) i niestacjonarnej (zaocznej).Wydział Prawa we Wrocławiu Uczelni Heleny Chodkowskiej ubiega się o zgodę MNiSzW na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunkach: administracja oraz zarządzanie


Wysoki poziom kształcenia, wybitna kadra naukowo-dydaktyczna, spójność programów nauczania z aktualnymi trendami na rynku pracy, atrakcyjny system stypendiów i zniżek w czesnym to niejedyne spośród licznych atutów studiowania w Uczelni Heleny Chodkowskiej.

Uczelnia Heleny Chodkowskiej jest szkołą o ogromnym kapitale ludzkim i dużym potencjale rozwoju, która daje swoim studentom solidne wykształcenie, a tym samym dobry start w życie zawodowe.

Główne atuty

Ponad 18 lat doświadczenia na rynku edukacyjnym
I miejsce wśród uczelni niepublicznych w rankingu wydziałów prawa Ministerstwa Sprawiedliwości
III miejsce dla kierunku prawo w rankingu POLITYKI
III miejsce w rankingu GAZETY PRAWNEJ
III miejsce dla absolwentów prawa w rankingu dyrektorów personalnych
III miejsce w rankingu uczelni niepublicznych biznesowych WPROST
Wybitna kadra naukowo-dydaktyczna
Konferencje, seminaria naukowe, debaty akademickie, spotkania z czołowymi przedstawicielami świata biznesu, polityki i kultury
Profesjonalnie wyposażone zaplecze dydaktyczne
Nauka języków obcych przez całe studia, międzynarodowe egzaminy językowe
Praktyki i staże zagraniczne, pomoc w znalezieniu pracy dla studentów i absolwentów
Atrakcyjne stypendia i zniżki w opłatach za studia