Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

ul.Newelska 6, 01-447 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 348-65-00
fax. (22) 348-65-01
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Opis uczelni

AAzwiń
WIT

Studia w WIT – inwestycja na całe życie

WIT - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie działająca pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk, plasuje się w ścisłej czołówce polskich uczelni w obszarze technik komputerowych. a Nasi absolwenci pracują w wyuczonym zawodzie. W celu ciągłego polepszania jakości wyników, uczelnia wprowadza obecnie system zarządzania jakością ISO.

WIT zapewnia wybitną kadrę naukową wywodzącą się z instytutów PAN. W ramach programu UE Socrates-Erasmus prowadzi wymiany studentów i kadry z uczelniami z Danii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Portugalii. W celu wymiany doświadczeń środowisk z branży informatycznej uczelnia organizuje również różnego rodzaju konferencje naukowe, m. in. już od 10 lat International Workshop on IntuitionisticFuzzy Sets and Generalized Nets.

Najzdolniejsi studenci otrzymują propozycję pracy naukowo-badawczej w Instytucie Badań Systemowych PAN. Szkoła gwarantuje stypendia Rektora za najlepsze wyniki w nauce, stypendia socjalne i stypendia dla osób niepełnosprawnych.

Według Rankingu Szkół Wyższych 2013 Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” i „Rzeczpospolitej” Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie znajduje się w dwudziestce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce.

Zawody przyszłości - społeczeństwo Informacyjne

W ostatnich latach jasnym się stało, iż zawody związane z ICT (Information and Communication Technologies) są na pewno zawodami przyszłości - głównymi siłami motorycznymi rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Wszędzie potrzebni są specjaliści, którzy posiadają fachową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej informatyki stosowanej. Studiowanie jest inwestycją, dobre studia oznaczają dobrą pracę, a zatem i przyszłość. Dlaczego warto wybrać WIT?

http://www.facebook.com/wsisiz

Najzdolniejsi studenci uczelni dostają propozycję pracy naukowo-badawczej w Instytucie Badań Systemowych PAN. W ten sposób osiągnięcia wielu absolwentów WIT zyskują uznanie w świecie naukowym.

Z Instytutem Badań Systemowych PAN współorganizujemy studia doktoranckie.

Absolwenci zwykle pracują na stanowisku:

 • Programista
 • Właściciel
 • Informatyk
 • Grafik
 • Specjalista
 • Konsultant
 • Administrator sieci
 • Project Manager
 • Administrator
 • Specjalista IT

Absolwenci zwykle pracują dla:

 • Telekomunikacja Polska
 • PTK Centertel
 • Hewlett-Packard
 • Polska Telefonia Cyfrowa
 • Freelancer
 • Raiffeisen Bank
 • Polkomtel
 • Siemens
 • Netia
 • TP

Powody, dla których warto studiować w WIT

WIT jest jedną z najlepszych uczelni w obszarze technik komputerowych w Polsce - kształci informatyków, grafików i menedżerów.

Nasze atuty:

 • Nowoczesny program studiów
 • Zróżnicowana oferta dydaktyczna dostosowana do potrzeb rynku pracy
 • Wysoka jakość kształcenia
 • Doskonali i pełni pasji wykładowcy
 • Współfinansowanie studiów przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Wysokie notowania w prestiżowych rankingach
 • Nowoczesna infrastruktura - sale ćwiczeniowe, wykładowe i językowe wyposażone w sprzęt audio
 • 400 komputerów włączonych w sieć lokalną obsługiwaną przez 40 serwerów
 • Bezprzewodowy dostęp do Internetu przez sieć Wi-Fi
 • Konto o pojemności 1GB dla każdego studenta
 • Możliwość wyjazdów na stypendia zagraniczne
 • Praktyki studenckie, staże
 • Etaty naukowe w Polskiej Akademii Nauk (dla najlepszych)
 • System stypendiów i pomocy finansowej (stypendia za osiągnięcia w nauce, stypendia socjalne, zapomogi)
 • Możliwość rozwijania pasji i zainteresowań w kołach naukowych
 • Przyjazna atmosfera

Unikatowe specjalności na edukacyjnym rynku

Współczesność wymaga od nas zrozumienia i akceptacji nowych narzędzi. Jesteśmy świadkami burzliwego rozwoju cywilizacji informacyjnej, w której informacja stała się podstawowym produktem. Analitycy przewidują, iż w ciągu najbliższych kilku lat zdecydowana większość społeczeństwa będzie zatrudniona w szeroko rozumianych usługach związanych z "obsługą" informacji. Usługi te wymagają wykorzystania technik informacyjnych. WSISiZ jest jedną z najlepszych uczelni technik komputerowych w Polsce kształcącą informatyków i menedżerów posługujących się systemami komputerowymi (informatyka i jej zastosowania w zarządzaniu oraz ekonomii), czego dowodem jest uznanie pracodawców.

Wysokie notowania

WSISiZ od lat zdobywa wysokie noty w rankingach szkół wyższych W 2008 roku zajęliśmy II miejsce wśród uczelni ekonomicznych w rankingu tygodnia Newsweek gdzie kluczem do sukcesu była liczba zatrudnionych absolwentów w badanych przez tygodnik przedsiębiorstwach. W latach 2005, 2006, 2007 otrzymaliśmy złoty indeks i I miejsce w najstarszym i najbardziej prestiżowym rankingu wyższych uczelni tygodnika "Wprost" Od wielu lat Uczelnia posiada certyfikat "Wiarygodna Szkoła".

WITWyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i ZarządzaniaWIT

Będziesz studiował u najlepszych na najlepszym sprzęcie! Poczujesz komfort studiowania

W WSISiZ zajęcia prowadzą wybitni profesorowie z Polskiej Akademii Nauk i zagranicznych ośrodków akademickich. Do Twojej dyspozycji będą nowoczesne laboratoria wyposażone w urządzenia multimedialne. Na terenie całej Uczelni będziesz miał bezprzewodowy dostęp do Internetu przez sieć Wi-Fi. Wszystkie laboratoria są włączone w sieć lokalną obsługiwaną przez 40 serwerów o łącznej pojemności dysków 15 TB. Łączność ze światem zapewniają trzy łącza światłowodowe o efektywnej przepustowości ponad 500 Mb/s, co daje WSISiZ miejsce w ścisłej czołówce łącz uczelnianych w Polscy. Zapisując się otrzymasz konto o pojemności 1 GB i bezprzewodowy dostęp do Internetu. Będąc naszym studentem poczujesz się wreszcie jak pełnoprawny obywatel społeczeństwa informacyjnego. Będziesz miał do dyspozycji prawie 50 tysięcy różnych zasobów związanych z zajęciami. Za pomocą specjalnego automatycznego agenta sprawdzisz przydział do grupy, znajdziesz wykładowcę i dowiesz się, jakie przedmioty będzie prowadził. Gdy tylko zostanie opublikowany Twój indywidualny plan zajęć, znajdziesz go w Uczelnianym Banku Informacji (UBI). W łatwy sposób wgrasz go np. do telefonu komórkowego.

Przekażemy Ci praktyczną wiedzę

W WSISiZ zostaniesz dobrze przygotowany do przyszłej pracy. Oprócz solidnych podstaw teoretycznych wyjdziesz od nas przygotowany do zawodu dzięki bogatemu programowi ćwiczeń, warsztatów i praktyk zawodowych w kraju i za granicą. Pracę pomoże Ci znaleźć uczelniane Biuro Karier.

Umożliwimy Ci naukę języka angielskiego

WSISiZ to również możliwość nauki języka obcego. Zapewnimy Ci wysoki poziom znajomości języka angielskiego potwierdzony egzaminem na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Oferujemy Ci atrakcyjny system stypendiów i zniżek w opłatach za studia

WSISiZ to uczelnia, która wynagradza Twój wysiłek. Najlepsi studenci (około 30% ogółu) otrzymują stypendia za wyniki w nauce, które prawie w całości pokrywają czesne. Dla studentów mniej zamożnych uczelnia oferuje również stypendia socjalne i zapomogi Można również otrzymać stypendium za wyniki w sporcie.

"Nie samą nauką człowiek żyje"

Studia to najpiękniejszy okres w życiu człowieka. To również czas na posmakowanie tak zwanego "życia studenckiego". WSISiZ, co roku organizuje: Otrzęsiny dla pierwszaków i wiele innych atrakcyjnych imprez i spotkań.

Oferta edukacyjna

AAzwiń

Studia I stopnia

INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA

SPECJALNOŚCI:
 • Analiza i modelowanie systemów biznesowych
 • Geoinformatyka
 • Informatyka stosowana
 • ORACLE Cloud w Biznesie (DUO-UE)

ADMINISTRACJA / e-Administracja

SPECJALNOŚCI:
 • Informatyka w administracji
 • Ochrona danych osobowych

GRAFIKA / technologie multimedialne

SPECJALNOŚCI:
 • Grafika użytkowa
 • Technologie multimedialne

INFORMATYKA

SPECJALNOŚCI:
 • Bazy danych
 • Inżynieria oprogramowania
 • Technologie chmury obliczeniowej

ZARZĄDZANIE

SPECJALNOŚCI:
 • Business leadership
 • e-Marketing
 • Przedsiębiorczość w biznesie
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Zarządzanie informacjami
 • Zarządzanie projektami

Studia II stopnia

GRAFIKA / technologie multimedialne

SPECJALNOŚCI:
 • Grafika cyfrowa
 • Zaawansowane multimedia

INFORMATYKA

SPECJALNOŚCI:
 • Architektura i bezpieczeństwo chmury obliczeniowej
 • Inżynieria programowo-sprzętowa

INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA / e-biznes

SPECJALNOŚCI:
 • Inżynieria procesów biznesowych
 • Technologia blockchain w biznesie
 • Zarządzanie w IT

Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania prowadzi studia podyplomowe powiązane z prowadzonymi w uczelni kierunkami studiów:

Specjalności prowadzone na kierunku Informatyka:

 • Administracja bezpieczeństwa chmury obliczeniowej
 • Inżynieria Sieci Teleinformatycznych
 • Grafika komputerowa
 • Bazy danych
 • Certyfikowany analityk systemów IT

Specjalności prowadzone na kierunku Zarządzanie:

 • Inspektor ochrony danych osobowych (podstawowy)
 • Inspektor ochrony danych osobowych (zaawansowany)
 • Zarządzanie projektami (podstawowy)
 • Zarządzanie projektami (zaawansowany)

Szczegółowe informacje dotyczące etapów rekrutacji i opłat znajdują się na stronie:

www.wit.edu.pl/rekrutacja

Zapraszamy!

Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania odnośnie naszej oferty, bardzo prosimy o kontakt.

 • napisz do nas: rekrutacja@wit.edu.pl
 • zadzwoń: 22 3486-544
 • przyjdź osobiście:
  • ul. Newelska 6
   01-447 Warszawa
   II piętro, pok. 226

Galeria

zwiń