Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

ul.Newelska 6, 01-447 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 348-65-00
fax. (22) 348-65-01
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Administracja - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Studia I stopnia

Studia stacjonarne (dzienne)
Czas trwania 6 semestrów uzyskiwany tytuł licencjat

Studia niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania 6 semestrów uzyskiwany tytuł licencjat

Studia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzięki dotacji czesne tylko 240 zł miesięcznie.

Studia dofinansowane Administracja

W programie studiów na specjalności e-ADMINISTRACJA (INFORMATYKA W ADMINISTRACJI) realizowane są dwie specjalizacje:

- Metody gromadzenia i analizy danych w administracji
- Zarządzanie dokumentami w administracji

Metody gromadzenia i analizy danych w administracji

Absolwenci wybierający tę specjalizację przygotowywani będą do posługiwania się gotowymi aplikacjami z zakresu analizy danych przy rozwiązywaniu konkretnych zagadnień. Będą posiadali wiedzę z zakresu:

- problemów, metod i technik analizy danych
- danych wielowymiarowych
- poprawności interpretacji i celów postępowania w różnych zagadnieniach i przy zastosowaniu różnych metodyk, w tym także w związku z obowiązkami statystycznymi organów administracji

Zarządzanie dokumentami w administracji

Absolwenci tej specjalności nabywają wiedzę z zakresu:

- zastosowań współczesnych systemów informacyjnych w zarządzaniu administracją
- korzystania z różnorodnych systemów informatycznych wspomagających działalność zarządczą i usługową w administracji
- architektury funkcjonalnej i zastosowań praktycznych pracy na zbiorach informacyjnych, które w kompleksowy sposób ujmują zagadnienia szeroko pojętej efektywnej działalności jednostek administracji publicznej, umożliwiającej komunikację wewnętrzną jak i z potencjalnym petentem
-analizy w aspekcie praktyki na wybranych aplikacjach ich platformę projektowo-programową i możliwości funkcjonalne

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawą kwalifikacji na kierunek administracja jest świadectwo dojrzałości. Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów zgodnie z zasadami rekrutacji. Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

Opłaty

AAzwiń
Studia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzięki dotacji czesne tylko 240 zł miesięcznie.

Studia I stopnia stacjonarne:

opłata za semestr - jednorazowo (2300zł), w ratach 5 x 500zł

studia I stopnia niestacjonarne:

opłata za semestr - jednorazowo (1800zł), w ratach 5 x 400zł

Studia I stopnia stacjonarne z uwzględnieniem dotacji UE - jednorazowo (1000zł), w ratach 5 x 240zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Biuro Rektora ds. Studenckich - Rekrutacja
Adres:
01-447 Warszawa, Newelska 6 pokój 226 (II piętro)
Tel. 022 3486544
Faks: 022 3486545
E-mail: rekrutacja@wit.edu.pl