Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

ul.Newelska 6, 01-447 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 348-65-00
fax. (22) 348-65-01
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Administracja - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Banałem jest stwierdzenie, że e – Administracja to przyszłość. Ta przyszłość dzieje się teraz. Realizowany w WSISiZ program studiów pozwala na zdobycie przez studentów unikatowych kwalifikacji pożądanych i dostosowanych do zmieniających się wymogów rynku pracy.

Przyjęta koncepcja kształcenia na kierunku administracja umożliwia łączenie gruntownego opanowania pojęć z dziedziny prawa i administracji i zarazem stosowanie technologii informatycznych.

SPECJALNOŚCI DLA CIEBIE

Oferowany program studiów na kierunku e-Administracja, którego realizacja rozpocznie się w roku akademickim 2018/2019, zakłada prowadzenie studiów niestacjonarnych I stopnia w zakresie następujących specjalności:

- Informatyka w administracji
- Ochrona danych osobowych

Wyboru specjalności studenci dokonują po ukończeniu 1 roku studiów.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W WIT NA KIERUNKU E-ADMINISTRACJA?

Są co najmniej dwa powody, dla których warto!

Opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej

W dniach 8-9 marca 2015 r., odbyła się wizytacja (ocena programowa) kierunku administracja, prowadzonym na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania. Zespół Oceniający (ZO) Polskiej Komisji Akredytacyjnej po raz pierwszy oceniał jakość kształcenia na kierunku administracja.

W podsumowaniu raportu z wizytacji stwierdzono, że:

wypracowana została nowatorska koncepcja i oferta dydaktyczna, która jest odpowiedzią na zmiany związane z transformacją administracji w dobie postępu technologicznego, rozwoju informatyzacji i cyfryzacji,
uczelnia przewartościowała mechanizmy administrowania sprawami publicznymi z profilu klasycznego – „prawniczego” na profil menedżersko-informatyczny w administracji,
w opracowanych programach studiów dowartościowano potrzebę uzyskania wiedzy i umiejętności w zakresie informatyki w administracji.
co w konsekwencji pozwoliło Uczelni na ukształtowanie „Nowego Oblicza Kierunku Administracja”.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawą kwalifikacji na kierunek administracja jest świadectwo dojrzałości. Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów zgodnie z zasadami rekrutacji. Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

Opłaty

AAzwiń
Informację o opłatach dostępne są na stronie uczelni pod adresem http://wit.edu.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Biuro Rektora ds. Studenckich - Rekrutacja
Adres:
01-447 Warszawa, Newelska 6 pokój 226 (II piętro)
Tel. 022 3486544
Faks: 022 3486545
E-mail: rekrutacja@wit.edu.pl