Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

ul.Newelska 6, 01-447 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 348-65-00
fax. (22) 348-65-01
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Informatyczne techniki zarządzania - studia inżynierskie

Opis kierunku

AAzwiń
Studia inżynierskie trwają 7 semestrów.

OFEROWANE SPECJALNOŚCI

Informatyka w biznesie - studia inżynierskie
Zarządzanie projektami - studia inżynierskie

Nowy kierunek studiów INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA został opracowany w oparciu o „Krajowy standard kompetencji zawodowych” - publikację opracowaną w ramach projektu systemowego UE pt. „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”. Priorytet I POKL, Działanie 1.1 na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawą kwalifikacji na kierunek administracja jest świadectwo dojrzałości. Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów zgodnie z zasadami rekrutacji. Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

Opłaty

AAzwiń
WYSOKOŚĆ CZESNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

Studia I stopnia

Płatność jednorazowa (za semestr)
- 1800 zł (w pierwszym roku)
- 2200 zł (w kolejnych latach)

Płatność w ratach (za semestr)
- 5 x 400 zł (w pierwszym roku)
- 5 x 480 zł (w kolejnych latach)

OPŁATA WPISOWA:
200 zł dla osób, które podpiszą umowę do 31 lipca 2015 r.
300 zł dla osób, które podpiszą umowę do 10 września 2015 r.
350 zł dla osób, które podpiszą umowę do 26 września 2015 r.
500 zł dla osób, które podpiszą umowę po 26 września 2015 r.


Dla kandydatów – cudzoziemców opłata wpisowa wynosi:

200 zł - dla osób, które dokonają wpłaty wpisowego i co najmniej pierwszej raty czesnego w terminie do 31 lipca 2015 r.

300 zł - dla osób, które dokonają wpłaty wpisowego i co najmniej pierwszej raty czesnego w terminie po 1 sierpnia 2015 r.

Absolwenci studiów I stopnia WSISiZ są zwolnieni z opłaty wpisowej na studia II stopnia

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Biuro Rektora ds. Studenckich - Rekrutacja
Adres:
01-447 Warszawa, Newelska 6 pokój 226 (II piętro)
Tel. 022 3486544
Faks: 022 3486545
E-mail: rekrutacja@wit.edu.pl