Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

ul.Newelska 6, 01-447 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 348-65-00
fax. (22) 348-65-01
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Studia I stopnia

Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania 6 semestrów uzyskiwany tytuł licencjat
I rok studiów jest wspólny dla wszystkich specjalności. Po pierwszym roku następuje podział. Dla tych studentów, którzy chcą pogłębiać wiedzę z nauk ścisłych, technicznych i informatycznych wydział oferuje studia na specjalności informatyka w zarządzaniu. Pozostałym studentom dla których matematyka czy też informatyka nie jest mocną stroną proponujemy studia na jednej z dwu oferowanych specjalności: Zarządzanie relacjami z klientem lub Psychologia w zarządzaniu.

oferowane specjalności
- informatyka w zarządzaniu
- psychologia w zarządzaniu
- zarządzanie relacjami z klientem
- marketing internetowy i multimedia NOWOŚĆ

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawą kwalifikacji na kierunek zarządzanie jest świadectwo dojrzałości. Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów. Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

Opłaty

AAzwiń
studia I stopnia stacjonarne:

opłata za semestr - jednorazowo (1800zł), w ratach 4 x 500zł

studia I stopnia niestacjonarne:

opłata za semestr - jednorazowo (1800zł), w ratach 4 x 500zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Biuro Rektora ds. Studenckich - Rekrutacja
Adres:
01-447 Warszawa, Newelska 6 pokój 226 (II piętro)
Tel. 022 3486544
Faks: 022 3486545
E-mail: rekrutacja@wit.edu.pl