Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach

ul.L. Staffa 7, 25-410 Kielce
woj.świętokrzyskie
tel. 41 368 66 61
fax. (41) 368-66-61
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Administracja - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Studia na kierunku ADMINISTRACJA prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W trakcie trwania studiów student wybiera specjalność, a w jej ramach specjalizację. Specjalności do wyboru: ADMINISTRACJA PUBLICZNA (specjalizacje:funkcjonowanie UE, finanse publiczne, informatyka w pracy administracji, administracja i sprawy obywatelskie) oraz ADMINISTRACJA W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ (specjalizacje: europejskie zarządzanie administracją, zarządzanie projektami w procesie integracji europejskiej). Studia trwają 3 lata i kończą sie uzyskaniem tytułu LICENCJATA ADMINISTRACJI.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Studentami WSAP mogą zostać osoby mające wykształcenie średnie i pragnące zdobyć wiedzę i umiejętności przydatne do pracy w administracji publicznej lub gospodarczej. Na adres Uczelni nalezy przesłać lub złozyć osobiście w sekretariacie komplet dokumentów:
- podanie o przyjęcie na studia
- kwestionariusz osobowy
- życiorys/CV
- 4 zdjęcia dowodowe
- świadectwo dojrzałości
- kserokopię dojrzałości

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Uczelnia prowadzi nabór na studia dwa razy do roku: na semestr zimowy do ońca września, na semestr letni do końca lutego.

Opłaty

AAzwiń
Wpisowe: 300 zł (st. stacjonarne bez opłaty wpisowego)
studia niestacjonarne: 2700 zł za rok akademicki
studia stacjonarne: 3000 zł za rok akademicki