Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach

ul.L. Staffa 7, 25-410 Kielce
woj.świętokrzyskie
tel. 41 368 66 61
fax. (41) 368-66-61
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Administracja

Kategoria: Administracja

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Studia skierowane do osób posiadających wykształcenie wyższe (licencjackie lub magisterskie)pracujących w administracji samorządowej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Na adres Uczelni należy przesłać lub osobiście złożyć komplet dokumentów:
- podanie
- kwestionariusz osobowy
- życiorys/CV
- odpis dyplomu uczelni wyższej
- 2 zdjęcia.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
W naborze zimowym do końca września, w naborze letnim do końca lutego.

Opłaty

AAzwiń
wpisowe: 100 zł
czesne 2000 zł za rok akademicki płatne w 4 ratach