Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach

ul.L. Staffa 7, 25-410 Kielce
woj.świętokrzyskie
tel. 41 368 66 61
fax. (41) 368-66-61
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego

Kategoria: Audyt

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Studia skierowane do osób posiadających wykształcenie wyższe (licencjackie lub magisterskie). Adresowane są do kadry kierowniczej odpowiedzialnej za zapewnienie skutecznej kontroli oraz do pracowników wdrażających system kontroli zarządczej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Na adres Uczelni należy przesłać lub osobiście złożyć komplet dokumentów:
- podanie
- kwestionariusz osobowy
- życiorys/CV
- odpis dyplomu uczelni wyższej
- 2 zdjęcia.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
W naborze zimowym do końca września, w naborze letnim do końca lutego.

Opłaty

AAzwiń
wpisowe: 100 zł
czesne 2000 zł za rok akademicki płatne w 4 ratach