Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-66-45
fax. (081) 445-68-85
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Turystyka i rekreacja

Wydział: Agrobioinżynierii

Opis kierunku

AAzwiń
Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów), absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjat.

Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, do pracy w biurach podróży, hotelach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, gospodarstwach agroturystycznych, ośrodkach doradztwa rolniczego. Przykładowe przedmioty realizowane w czasie studiów: geografia turystyczna, historia kultury i sztuki, krajoznawstwo, metody i techniki obsługi ruchu turystycznego, komunikacja społeczna i negocjacje. W programie studiów przewidziane są obozy sportowo-rekreacyjne i praktyki studenckie w obsłudze ruchu turystycznego.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
stara matura - konkurs świadectw dojrzałości
nowa matura - wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego(przedmioty zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym).

Przedmioty:
język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia,chemia,geografia,wiedza o społeczeństwie, historia.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
rekrutacja letnia
harmonogram na stronie www.up.lublin.pl

internetowa rejestracja kandydatów trwa od 1 czerwca 2012

Opłaty

AAzwiń
opłata jednorazowa za semestr: 1700 zł lub 3 raty 800, 500, 500

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. (081) 445-60-31, (081) 445-66-44
e-mail: dziekanat.agrobioinz@up.lublin.pl