Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-66-45
fax. (081) 445-68-85
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Podyplomowe studia rolnicze dla absolwentów kierunków nierolniczych

Kategoria: Biznes

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Agrobioinżynierii

Opis kierunku

AAzwiń
Studia skierowane są do osób chcących przejmować gospodarstwa rolne i czerpać środki pomocowe z UE oraz osób, które nie posiadają w/w wykształcenia, a planują uzyskanie stopnia doktora nauk rolniczych. Słuchaczami mogą być również studenci ostatnich lat studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Nauka odbywać się będzie na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ciągu dwóch semestrów (7 zjazdów w semestrze), w ogólnym wymiarze 240 godzin.

Studia realizowane będą przez pracowników Wydziału Agrobioinżynierii, Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, Wydziału Inżynierii Produkcji, Wydziału Ogrodniczego, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Akademii Rolniczej w Lublinie.
Dokumentem potwierdzającym zakończenie w/w studiów jest świadectwo ukończenia z wykazem przedmiotów i liczbą godzin.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Ukończone studia na pozimie magisterskim, inżynierskim lub licencjackim.
Informacje:
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Akademicka 13 (Rektorat), III piętro, pok. 474 B
tel. 0-81 445-66-30 tel. 0-81 533-35-49
email: cku@up.lublin.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
do 30 września

Opłaty

AAzwiń
ok. 2980 zł za całość.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. (081) 445-60-31, (081) 445-66-44
e-mail: dziekanat.agrobioinz@up.lublin.pl