Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-66-45
fax. (081) 445-68-85
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Podyplomowe Studium Marketingu i Zarządzania w Agrobiznesie

Kategoria: Biznes

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Agrobioinżynierii

Opis kierunku

AAzwiń
Studium przeznaczone jest dla absolwentów wyższych uczelni (lub studentów ostatnich lat studiów), osób aktywnych, dostrzegających potrzebę ciągłego doskonalenia swoich kwalifikacji. Studia skierowane są również do osób, które nie posiadają wykształcenia rolniczego (lub kwalifikacji rolniczych) a chcą przejmować gospodarstwa rolne i czerpać środki pomocowe z UE. Słuchacze mają możliwość poznania metod skutecznego zarządzania przedsiębiorstwami sektora agrobiznesu oraz uzupełnienia i poszerzenia kwalifikacji rolniczych.

W trakcie zajęć słuchacze uzyskają wiedzę z zakresu m.in.: funkcjonowania agrobiznesu, marketingu produktów rolnych i żywnościowych, analizy rynku, zarządzania, planowania strategicznego, rachunkowości gospodarstw rolniczych, finansów, prawa gospodarczego i handlowego, ekonomiki rolnictwa, funduszy strukturalnych, wspólnej polityki rolnej UE, komputerowego wspomagania decyzji, prowadzenia negocjacji handlowych oraz technologii produkcji rolniczej (roślinnej i zwierzęcej).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Ukończone studia na pozimie magisterskim, inżynierskim lub licencjackim.
Informacje:
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Akademicka 13 (Rektorat), III piętro, pok. 474 B
tel. 0-81 445-66-30 tel. 0-81 533-35-49
email: cku@up.lublin.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
do końca października

Opłaty

AAzwiń
ok. 2500 zł za całość.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. (081) 445-60-31, (081) 445-66-44
e-mail: dziekanat.agrobioinz@up.lublin.pl