Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-66-45
fax. (081) 445-68-85
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Towaroznawstwo - studia inżynierskie

Wydział: Agrobioinżynierii

Opis kierunku

AAzwiń
Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów), absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżynier. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia trwają 4 lata (8 semestrów), absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżynier.
Specjalności: obrót towarowy i obsługa celna;
zarządzanie jakością towarów konsumpcyjnych

Absolwent posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą oraz rozwiązywania problemów zakresu kształtowania, ochrony i oceny jakości produktu, zarządzania produktem oraz diagnozowania roli i pozycji produktu na rynkach konsumpcyjnych i przemysłowych.
Absolwent jest przygotowany do: kształtowania jakości produktów poprzez uczestnictwo w projektowaniu produktów, wyborze surowców i technologii oraz doborze parametrów produktów uzasadnionych technologicznie., ekologicznie i ekonomicznie, ochrony i kontroli jakości produktów; prognozowania i wyjaśniania zdarzeń, zjawisk, procesów i struktur współczesnej gospodarki rynkowej; samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, także działalności w małych i średnich przedsiębiorstwach.
Absolwent jest przygotowany do pracy w firmach produkcyjnych i przedsiębiorstwach jako specjalista do spraw zarządzania przez jakość oraz zarządzania produktem i marką., jednostkach certyfikacyjnych oraz inspekcji jakości handlowej i sanitarnej, urzędach celnych, jednostkach kontrolno-pomiarowych.


Zasady rekrutacji

AAzwiń
stara matura - konkurs świadectw dojrzałości
nowa matura - wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego(przedmioty zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym).

Przedmioty:
język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, informatyka, geografia, fizyka i astronomia, wiedza o społeczeństwie.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
rekrutacja letnia
harmonogram na stronie www.up.lublin.pl

internetowa rejestracja kandydatów trwa od 1 czerwca 2012

Opłaty

AAzwiń
1900 zł za 1 semestr lub 3 raty 1000, 500, 500

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. (081) 445-60-31, (081) 445-66-44
e-mail: dziekanat.agrobioinz@up.lublin.pl