Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-66-45
fax. (081) 445-68-85
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Studia specjalizacyjne z zakresu chorób psów i kotów

Kategoria: Rolnictwo

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Medycyny Weterynaryjnej

Opis kierunku

AAzwiń
Studia specjalizacyjne z zakresu chorób psów i kotów prowadzone są według zasad określonych przez Komisję ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii. Uczestnikami studiów mogą być absolwenci Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej z co najmniej dwuletnim stażem pracy zawodowej. Lekarz weterynarii może ubiegać się o uzyskanie tytułu specjalisty z zakresu chorób psów i kotów po odbyciu 3-letniego szkolenia specjalizacyjnego według programu ustalonego przez Komisję oraz zdaniu egzaminu specjalizacyjnego. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii.(Dz. U. z dnia 15 grudnia 1994 r.).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci medycyny weterynaryjnej z conajmniej dwuletnim stażem pracy.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
od 15 czerwca do 30 września

Opłaty

AAzwiń
zostaną podane w terminie późniejszym

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. (81) 445-66-61, (81) 445-65-65
e-mail: dziek.wet@up.lublin.pl