Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-66-45
fax. (081) 445-68-85
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Weterynaria - studia jednolite magisterskie

Wydział: Medycyny Weterynaryjnej

Opis kierunku

AAzwiń
Studia trwają 5,5 roku (11 semestrów).

Absolwenci otrzymują tytuł lekarza weterynarii i są przygotowani do wykonywania wolnego zawodu lekarskiego w zakładach leczniczych dla zwierząt, do pracy w państwowej służbie weterynaryjnej oraz w placówkach naukowych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, zakładach farmaceutycznych.
W pierwszych latach studiów studenci realizują przedmioty podstawowe (1185 godzin, 87 ECTS), a w późniejszych latach realizowane są przedmioty z zakresu higieny żywności pochodzenia zwierzęcego, żywienia zwierząt, chowu i hodowli. Ostatnie lata obejmują przedmioty kliniczne oraz praktyki i staże kliniczne.


Zasady rekrutacji

AAzwiń
stara matura - konkurs świadectw dojrzałości
nowa matura - wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego(przedmioty zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym).

Przedmioty:
język obcy nowożytny oraz biologia, chemia.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
rekrutacja letnia
harmonogram rekrutacji na stronie www.up.lublin.pl

internetowa rejestracja kandydatów trwa od 1 czerwca 2012

Opłaty

AAzwiń
opłata jednorazowa za studia niestacjonarne wieczorowe: 3900 zł, lub 3 raty 2000, 1000, 1000

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. (81) 445-66-61, (81) 445-65-65
e-mail: dziek.wet@up.lublin.pl