Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-66-45
fax. (081) 445-68-85
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Biologia - studia magisterskie

Wydział: Biologii i Hodowli Zwierząt

Opis kierunku

AAzwiń
Studia drugiego stopnia trwają 2 lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kryteria przyjęć:

1. posiadanie dyplomu z tytułem zawodowym licencjata z kierunku biologia lub dyplomu z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera z kierunku pokrewnego;

2. średnia ocen z egzaminów i zaliczeń na ukończonych studiach


Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
rekrutacja letnia ; harmonogram rekrutacji na stronie www.up.lublin.pl

Opłaty

AAzwiń
opłata jednorazowa za semestr: 2000 zł lub 3 raty 1000, 600, 500.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. (81) 445-66-11, (81) 445-69-91
e-mail:dziekanat.bhz@up.lublin.pl