Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-66-45
fax. (081) 445-68-85
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Podyplomowe studia hipologiczne

Kategoria: Fizjoterapia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Biologii i Hodowli Zwierząt

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów jest poznanie odpowiednich i bezpiecznych warunków utrzymywania koni, biologii gatunku, wychowu, żywienia i pielęgnacji, jak również poznanie zasad właściwego użytkowania tych zwierząt. Oferta jest skierowana do osób utrzymujących i użytkujących konie lub planujących ich zakup, które nie mają kierunkowego wykształcenia lecz są absolwentami innych studiów wyższych: magisterskich, inżynierskich lub licencjackich.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Ukończone studia na pozimie magisterskim, inżynierskim lub licencjackim.
Informacje:
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Akademicka 13 (Rektorat), III piętro, pok. 474 B
tel. 0-81 445-66-30 tel. 0-81 533-35-49
email: cku@up.lublin.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
01.02.2009 r.

Opłaty

AAzwiń
ok. 3000 zł za całość.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. (81) 445-66-11, (81) 445-69-91
e-mail:dziekanat.bhz@up.lublin.pl