Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-66-45
fax. (081) 445-68-85
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Podyplomowe Studium Analityka Laboratoryjna w Ochronie Środowiska

Kategoria: Ochrona środowiska

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Biologii i Hodowli Zwierząt

Opis kierunku

AAzwiń
Studium przeznaczone jest dla absolwentów zarówno magisterskich, jak i zawodowych studiów wyższych, także dla studentów ostatniego roku studiów z zakresu nauk rolniczych, przyrodniczych i biologicznych.
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń.

Tematyka studium obejmuje: analitykę toksykologiczną według norm europejskich, analizę instrumentalną (m.in. różne rodzaje chromatografii), badanie ksenobiotyków i substancji przeciwżywieniowych, bromatologię z elementami dietetyki, systemy badania żywności, biochemiczne mechanizmy toksyczności i detoksykacji, zatrucia i zakażenia pochodzenia bakteryjnego, mikologię (zatrucia pokarmowe grzybami i mikotoksynami), zastosowanie analizy genetycznej, toksykologię pestycydów i środków narkotycznych, hematologię ogólną i środowiskową, systemy zarządzania bezpieczeństwem produkcji żywności HACCP.

Zasady rekrutacji

AAzwiń

Ukończone studia wyższe: magisterskie, inżynierskie, licencjackie.
Informacje:
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Akademicka 13 (Rektorat), III piętro, pok. 474 B
tel. 0-81 445-66-30 tel. 0-81 533-35-49
email: cku@up.lublin.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
do 15 września

Opłaty

AAzwiń
3000 zł w tym 250 zł wpisowego

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. (81) 445-66-11, (81) 445-69-91
e-mail:dziekanat.bhz@up.lublin.pl