Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-66-45
fax. (081) 445-68-85
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Podyplomowe Studium Menedżer Ekologicznej Produkcji Żywności

Kategoria: Ochrona środowiska

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Biologii i Hodowli Zwierząt

Opis kierunku

AAzwiń
Studium przeznaczone jest dla absolwentów wyższych uczelni oraz studentów ostatniego roku studiów z zakresu nauk rolniczych, przyrodniczych i biologicznych. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń.
Celem nauczania jest przekazanie uczestnikom Studium aktualnej wiedzy z zakresu ekologicznej produkcji roślinnej, owocowo-warzywniczej i zwierzęcej oraz z branży spożywczej. Tematyka zajęć uwzględnia problematykę odnoszącą się do całego łańcucha produkcji bezpiecznej żywności, tj. od produkcji surowców rolniczych do uzyskania końcowego produktu żywnościowego. Program obejmuje obowiązujące przepisy prawne UE, dotyczące odpowiedzialności za produkt, bezpieczeństwo produktów żywnościowych, kontrolę i higienę środków spożywczych oraz środków produkcji. Absolwent po obronie pracy dyplomowej otrzymuje świadectwo ukończenia studiów (zgodnie ze wzorem MEN) i certyfikat PTRE. Certyfikat PTRE potwierdza kwalifikacje do prowadzenia gospodarstw rolniczych o profilu ekologicznym w zakresie produkcji roślinnej, ogrodniczej i zwierzęcej. Ponadto umożliwia realizację zajęć w szkołach profilowanych oraz do pracy w doradztwie i konsultingu.

Zasady rekrutacji

AAzwiń

Ukończone studia wyższe: magisterskie, inżynierskie, licencjackie.
Informacje:
tel. (081) 445-67-84, (081) 445-68-56, fax (081) 445-67-84, e-mail: anna.litwinczuk@up.lublin.pl
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Akademicka 13 (Rektorat), III piętro, pok. 474 B
tel. 0-81 445-66-30 tel. 0-81 533-35-49
email: cku@up.lublin.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
15 lutego 2009 r.

Opłaty

AAzwiń
2250 zł w tym 250 zł wpisowego

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. (81) 445-66-11, (81) 445-69-91
e-mail:dziekanat.bhz@up.lublin.pl