Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-66-45
fax. (081) 445-68-85
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Pielęgniarstwo zwierząt

Kategoria: Rolnictwo

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Biologii i Hodowli Zwierząt

Opis kierunku

AAzwiń
Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich kierunków biologicznych, zootechnicznych, rolniczych itp., to jest mających podstawową wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, hodowli i utrzymania zwierząt. Celem powołania studiów jest zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności dotyczących: udzielania pomocy zwierzętom poszkodowanym i w nagłych wypadkach, rozpoznawania pierwszych objawów chorób zakaźnych i niezakaźnych (w tym pasożytniczych), wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych, przygotowania zwierząt do zabiegów operacyjnych, dobrostanu zwierząt, pielęgnacji i kosmetologii zwierząt, przygotowania zwierząt do wystaw i pokazów. Studia będą realizowane w systemie dwusemestralnym. W każdym semestrze przewidziano 5 zjazdów. Zjazdy będą się odbywały w ostatnich dniach tygodnia, tj. w piątek, sobotę i niedzielę. Oprócz wykładów i ćwiczeń, słuchacze studiów podyplomowych będą odbywać obowiązkowe specjalistyczne praktyki (w klinikach i gabinetach weterynaryjnych oraz schroniskach).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci (licencjaci, inżynierowie, magistrowie) studiów biologicznych, zootechnicznych itp.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
od 15 czerwca do 30 września

Opłaty

AAzwiń
zostaną podane w terminie późniejszym

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. (81) 445-66-11, (81) 445-69-91
e-mail:dziekanat.bhz@up.lublin.pl