Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-66-45
fax. (081) 445-68-85
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Podyplomowe Studium Towaroznawstwo i Obrót Żywnością

Kategoria: Transport

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Biologii i Hodowli Zwierząt

Opis kierunku

AAzwiń
Absolwent studium otrzyma świadectwo ukończenia Studium Podyplomowego

oraz

certyfikat Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) w Warszawie
"Asystent Systemu Zarządzania Jakością".

Istnieje możliwość przedłużenia studiów do 3 semestrów z łącznym wymiarem 360 godzin w celu uzyskania uprawnień do nauczania przedmiotu.

Zasady rekrutacji

AAzwiń

Ukończone studia wyższe: magisterskie, inżynierskie, licencjackie.
Informacje:
tel. (081) 445-67-84, (081) 445-68-56, fax (081) 445-67-84, e-mail: anna.litwinczuk@up.lublin.pl
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Akademicka 13 (Rektorat), III piętro, pok. 474 B
tel. 0-81 445-66-30 tel. 0-81 533-35-49
email: cku@up.lublin.pl

Opłaty

AAzwiń
2650 zł w tym 250 zł wpisowego

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. (81) 445-66-11, (81) 445-69-91
e-mail:dziekanat.bhz@up.lublin.pl