Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-66-45
fax. (081) 445-68-85
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Bezpieczeństwo żywności - studia inżynierskie

Wydział: Biologii i Hodowli Zwierząt

Opis kierunku

AAzwiń
Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów), absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżyniera.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia trwają 4 lata (8 semestrów), absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżyniera.
Absolwent ma wiedzę z zakresu wpływu żywności na stan zdrowia człowieka oraz ochrony zdrowia zwierząt i roślin. Zna systemy gwarantujące bezpieczeństwo żywności: GMP, GHP, HACCP i systemy nieobligatoryjne. Zna zagadnienia związane z utylizacją i zagospodarowaniem produktów ubocznych i odpadowych powstających w trakcie produkcji żywności (obowiązujące dyrektywy, ustawy i rozporządzenia dotyczące prawa żywnościowego). Zdobyta wiedza pozwala absolwentowi na merytoryczny nadzór i kontrolę nad kolejnymi etapami wytwarzania żywności,

Zasady rekrutacji

AAzwiń
stara matura - konkurs świadectw dojrzałości
nowa matura - wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego(przedmioty zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym).

Przedmioty:
język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, informatyka,fizyka i astronomia.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
rekrutacja letnia, harmonogram rekrutacji na stronie www.up.lublin.pl

internetowa rejestracja kandydatów trwa od 1 czerwca 2012

Opłaty

AAzwiń
opłaty wkrótce

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. (81) 445-66-11, (81) 445-69-91
e-mail:dziekanat.bhz@up.lublin.pl