Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-66-45
fax. (081) 445-68-85
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zootechnika - studia inżynierskie

Wydział: Biologii i Hodowli Zwierząt

Opis kierunku

AAzwiń
Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów), niestacjonarne 8 semestrów,absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżynier.

Absolwent posiada zaawansowaną w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedzę w zakresie planowania i organizacji hodowli zwierząt oraz stosowania programów hodowlanych, żywieniowych i profilaktycznych w populacji różnych gatunków zwierząt.
Absolwent jest przygotowany do pracy w gospodarstwach rolnych i hodowlanych, w nadzorze hodowlanym, doradztwie rolniczym, w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego

Specjalności:
- hodowla i użytkowanie zwierząt (stacjonarnr i niestacjonarne)
- hodowle amatorskie (stacjonarne)
- hodowla koni i jeździectwo (stacjonarne)
- towaroznawstwo i przetwórstwo surowców zwierzęcych (stacjonarne)
- doradztwo i rozwój obszarów wiejskich (stacjonarne)
- produkcja i marketing pasz przemysłowych (stacjonarne)
- hodowla i użytkowanie koni (niestacjonarne)

Zasady rekrutacji

AAzwiń
stara matura - konkurs świadectw dojrzałości
nowa matura - wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego(przedmioty zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym).

Przedmioty:
język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, informatyka, geografia, fizyka i astronomia.
Na specjalność hodowla koni i jeździectwo kandydatów obowiązuje sprawdzian podstawowych umiejętności jeździeckich (stęp,kłus).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
rekrutacja letnia
harmonogram na stronie www.up.lublin.pl

internetowa rejestracja kandydatów trwa od 1 czerwca 2012

Opłaty

AAzwiń
opłata jednorazowa za semestr 1500 zł lub 3 raty 600, 500, 500.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. (81) 445-66-11, (81) 445-69-91
e-mail:dziekanat.bhz@up.lublin.pl