Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-66-45
fax. (081) 445-68-85
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Architektura krajobrazu - studia inżynierskie

Wydział: Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Opis kierunku

AAzwiń
Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów), absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżynier architekt krajobrazu.
Absolwent powinien posiadać poszerzoną w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych, społecznych i sztuk pięknych. Powinien posiadać umiejętności wykonywania zadań badawczych, projektowych i realizujących w zakresie: kształtowania krajobrazu w skali regionu, w tym parków narodowych, parków krajoznawczych i innych obszarów prawnie chronionych; kształtowania krajobrazu w skali miejscowej.
Absolwent powinien być przygotowany do pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, jednostkach opracowujących strategie, projekty planów zagospodarowania przestrzennego, projekty urbanistyczne i ruralistyczne


Zasady rekrutacji

AAzwiń
stara matura - konkurs świadectw dojrzałości
nowa matura - wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego(przedmioty zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym).

Przedmioty:
język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, informatyka, geografia, fizyka i astronomia. Ponadto kandydatów obowiązuje egzamin praktyczny z rysunku odręcznego.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
rekrutacja letnia
harmonogram na stronie www.up.lublin.pl

internetowa rejestracja kandydatów trwa od 1 czerwca 2012

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. (81) 445-68-67, (81) 445-65-05
e-mail: dziekanat.ogrodniczy@up.lublin.pl