Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-66-45
fax. (081) 445-68-85
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Architektura krajobrazu - studia magisterskie

Wydział: Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Opis kierunku

AAzwiń
Studia stacjonarne drugiego stopnia trwają 1,5 roku (3 semestry), studia niestacjonarne trwają 2 lata - kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego: magister inżynier architekt krajobrazu.


Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kryteria przyjęć:

1. posiadanie dyplomu z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który się ubiega kandydat lub z tytułem zawodowym inżyniera z kierunku pokrewnego lub z tytułem zawodowym magistra inżyniera z kierunku pokrewnego.

2. średnia ocen z egzaminów i zaliczeń na ukończonych studiach
3. kandydatów z kierunków pokrewnych ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunek architektura krajobrazu obowiązuje dodatkowy egzamin z rysunku odręcznego.


Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia trwa od 10 stycznia do 26 lutego 2012.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. (81) 445-68-67, (81) 445-65-05
e-mail: dziekanat.ogrodniczy@up.lublin.pl