Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-66-45
fax. (081) 445-68-85
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Ogrodnictwo - studia magisterskie

Wydział: Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Opis kierunku

AAzwiń
Studia stacjonarne drugiego stopnia trwają 1,5 roku (3 semestry), studia niestacjonarne trwają 2 lata - kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.


Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kryteria przyjęć:

1. posiadanie dyplomu z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który się ubiega kandydat lub z tytułem zawodowym inżyniera z kierunku pokrewnego lub z tytułem zawodowym magistra inżyniera z kierunku pokrewnego.

2. średnia ocen z egzaminów i zaliczeń na ukończonych studiachTerminy rekrutacyjne

AAzwiń
rekrutacja letnia na studia niestacjonarne; harmonogram rekrutacji www.up.lublin.pl

rekrutacja zimowa na studia stacjonarne ; harmonogram na stronie www.up.lublin.pl
internetowa rejestracja kandydatów na studia stacjonarne trwa od 10 stycznia do 26 lutego 2012

Opłaty

AAzwiń
opłata jednorazowa za semestr 1700 zł lub 3 raty 800,500,500

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. (81) 445-68-67, (81) 445-65-05
e-mail: dziekanat.ogrodniczy@up.lublin.pl