Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-66-45
fax. (081) 445-68-85
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia inżynierskie

Wydział: Inżynierii Produkcji

Opis kierunku

AAzwiń
Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów),niestacjonarne 8 semestrów, absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżynier.

Absolwent uzyskuje zaawansowana wiedzę z wybranego zakresu inżynierii produkcji oraz z zakresu organizacji i zarządzania w tym: zarządzania funkcjami technicznymi, projektowania nowych procesów i systemów produkcyjnych, doboru i szkolenia personelu, zarządzania kosztami i projektami oraz doradztwa przemysłowego, logistyki i dystrybucji,
Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności w wybranym zakresie inżynierii produkcji w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, podejmowania działalności gospodarczej., projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych, doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii produkcji.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
stara matura - konkurs świadectw dojrzałości
nowa matura - wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego(przedmioty zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym).

Przedmioty:
język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, informatyka, geografia, fizyka i astronomia.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
rekrutacja letnia
harmonogram na stronie www.up.lublin.pl

internetowa rejestracja kandydató trwa od 1 czerwca 2012

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. (81) 445-6806, (81) 445-66-32
e-mail: dziekanat.wip@up.lublin.pl