Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-66-45
fax. (081) 445-68-85
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Podyplomowe Studium Techniki i Technologii Produkcji Pasz

Kategoria: Produkcja

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Inżynierii Produkcji

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów jest:

poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników wytwórni i mieszalni pasz oraz służb kontrolujących produkcję,
zdobycie wiedzy o podstawowych zasadach marketingu w tej branży,
przygotowanie kierowniczej kadry dla branży zbożowo-paszowej, funkcjonującej w warunkach reformy rolnictwa i jego przystosowania do wymogów UE (m.in. wdrażanie systemów jakości HACCP i ISO).
Tematyka studiów obejmuje: fizyczne i funkcjonalne właściwości surowców i dodatków paszowych, komputerową optymalizację receptur i wymagań żywieniowych, inżynierię przetwórstwa paszowego, metody analizy i oceny surowców paszowych i gotowych produktów, automatyzację i komputeryzację procesów produkcyjnych, technologie specjalne związanych np. z produkcją premiksów, karmy dla zwierząt domowych ryb itp., systemy zarządzania jakością w wytwórniach pasz, GHP, HACCP, ISO, marketing i zarządzanie. Wykładowcami są specjaliści z wyższych uczelni i z praktyki gospodarczej, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny zajęć.

Zasady rekrutacji

AAzwiń

Ukończone studia wyższe: magisterskie, inżynierskie, licencjackie.
Informacje:
tel. (081) 461-00-61 w. 102, 295
fax (081) 441-09-49

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
do 14 września

Opłaty

AAzwiń
2000 zł w tym 250 zł wpisowego

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. (81) 445-6806, (81) 445-66-32
e-mail: dziekanat.wip@up.lublin.pl