Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-66-45
fax. (081) 445-68-85
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Inżynieria chemiczna i procesowa

Wydział: Inżynierii Produkcji

Opis kierunku

AAzwiń
Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów), absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżynier. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia trwają 4 lata (8 semestrów), absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżynier.
Absolwenci posiadają przygotowanie teoretyczne i praktyczne do projektowania i sprawowania nadzoru nad procesami technologicznymi oraz aparaturą procesową w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego i innych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
stara matura - konkurs świadectw dojrzałości
nowa matura - wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego(przedmioty zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym).

Przedmioty:
język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, informatyka, geografia, fizyka i astronomia.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
rekrutacja letnia , harmonogram na stronie www.up.lublin.pl
internetowa rejestracja kandydatów od 1 czerwca 2012 r.

Opłaty

AAzwiń
opłaty wkrótce

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. (81) 445-6806, (81) 445-66-32
e-mail: dziekanat.wip@up.lublin.pl