Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-66-45
fax. (081) 445-68-85
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Biotechnologia

Wydział: Nauk o Żywności i Biotechnologii

Opis kierunku

AAzwiń
Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów), absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżynier.
Studia niestacjonarne wieczorowe pierwszego stopnia - studenci mogą ubiegać się o przeniesienie na studia stacjonarne po zaliczeniu 5 semestru studiów.

Absolwent powinien dysponować wiedzą teoretyczną na opis i wyjaśnienie procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie i życiu codziennym, a także wiedzą specjalistyczną z zakresu kierunku studiów.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych, laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
stara matura - konkurs świadectw dojrzałości
nowa matura - wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego(przedmioty zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym).

Przedmioty:
język obcy nowożytny, biologia oraz jeden przedmiot do wyboru:matematyka, chemia, informatyka,fizyka i astronomia.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
rekrutacja letnia
harmonogram rekrutacji na stronie www.up.lublin.pl

internetowa rejestracja kandydatów trwa od 1 czerwca 2012

Opłaty

AAzwiń
opłata jednorazowa za semestr 2600 zł,lub 3 raty 1000, 1000,700.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Skromna 8, 20-704 Lublin
tel. (81) 462-33-88, (81) 462-33-70
e-mail: dziekanat.nzb@up.lublin.pl