Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-66-45
fax. (081) 445-68-85
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Podyplomowe Studia Techniki Gastronmiczne w Turystyce

Kategoria: Produkcja

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Nauk o Żywności i Biotechnologii

Opis kierunku

AAzwiń
Studium prowadzone jest systemem zaocznym i trwa 2 semestry. Obejmuje łącznie 240 godzin zajęć (wykłady i ćwiczenia). Studia są przeznaczone dla absolwentów wydziałów przyrodniczych uniwersytetów, akademii rolniczych oraz szkół wyższych o profilu przyrodniczym.

Cel powołania studiów wynika z konieczności: zdobycia dodatkowej specjalności przez absolwentów wyższych uczelni o profilu spożywczym i przyrodniczym, poszerzenia wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych dla szerokiej rzeszy rolników i pracowników zakładów gastronomicznych, zdobycia wiedzy i podstawowych zasad marketingowych w tej branży przez pracowników firm zajmujących się szeroko rozumianą gastronomią, przygotowania kadry kierowniczej w branży gastronomicznej, zdolnej do funkcjonowania w warunkach reformy rolnictwa i jego przystosowywania do wymogów Unii Europejskiej, przygotowania kadry do wdrażania i stosowania systemów jakości GMP i HACCP stosownie do wymagań jednolitych ze standardami UE.

Program studiów obejmuje usystematyzowaną i najnowszą wiedzę dotycząca technik gastronomicznych i ich zastosowania w gospodarstwach agroturystycznych oraz obiektach małej gastronomii. Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego.

Zasady rekrutacji

AAzwiń

Ukończone studia wyższe: magisterskie, inżynierskie, licencjackie.
Informacje:
tel. (081) 461-00-61 w. 147, 135
fax (081) 461-06-84

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
do 30 września

Opłaty

AAzwiń
2500 zł w tym 250 zł wpisowego

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Skromna 8, 20-704 Lublin
tel. (81) 462-33-88, (81) 462-33-70
e-mail: dziekanat.nzb@up.lublin.pl