Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-66-45
fax. (081) 445-68-85
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Podyplomowe Studium Zarządzania w Produkcji Żywności

Kategoria: Produkcja

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Nauk o Żywności i Biotechnologii

Opis kierunku

AAzwiń
Studium przeznaczone jest dla absolwentów studiów wyższych, zarówno magisterskich, jak i zawodowych o kierunkach związanych z żywnością, jak: technologia żywności i żywienie człowieka, rolnictwo, towaroznawstwo, agrobiznes, weterynaria, biologia, i innych pokrewnych, oraz dla studentów ostatniego roku studiów wymienionych kierunków studiów.

Celem studium jest przygotowanie słuchaczy:

do praktycznego wprowadzania systemów jakości, szczególnie zasad systemu HACCP w produkcji przetwórczej,
pełnienia funkcji menedżera zarządzania jakością w zakładzie przetwórczym oraz negocjatora w kontaktach z audytorami innych jednostek, przedstawicielami organów nadzoru żywnościowego i Unii Europejskiej,
sterowania jakością w warunkach produkcji i dystrybucji żywności.
Zajęcia w Studium prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów z przedmiotów: mikrobiologia, higiena żywności, utrwalanie żywności, toksykologia żywności, żywienie człowieka, prawo żywnościowe, zarządzanie jakością wg norm ISO, wdrażanie do produkcji przemysłowej systemów GLP, GMP, GHP i HACCP, ekonomiczne i społeczne aspekty zarządzania jakością. Wykładowcami są pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych. Słuchacze uzyskują dyplom ukończenia Studium i certyfikat audytora.
Zajęcia dydaktyczne realizowane są podczas dwudniowych zjazdów przez okres dwu semestrów. Zjazdy szkoleniowe odbywają się w soboty i niedziele jeden raz w miesiącu. Ogólny wymiar zajęć - ok. 220 godzin

Zasady rekrutacji

AAzwiń

Ukończone studia wyższe: magisterskie, inżynierskie, licencjackie.
Informacje:
tel. (081) 462-33-39,(081) 462-33-34
fax (081) 462-33-45
e-mail: miroslaw.budoran@up.lublin.pl

Opłaty

AAzwiń
3500 zł w tym 250 zł wpisowego

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Skromna 8, 20-704 Lublin
tel. (81) 462-33-88, (81) 462-33-70
e-mail: dziekanat.nzb@up.lublin.pl