Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-66-45
fax. (081) 445-68-85
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Dietetyka

Wydział: Nauk o Żywności i Biotechnologii

Opis kierunku

AAzwiń
Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem dyplomu z tytułem licencjat.
Sylwetka absolwenta:
Absolwent posiada wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Jest przygotowany do planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym, kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu (HACCP). Potrafi organizować i prowadzić żywienie ludzi zdrowych i chorych w zakresie indywidualnym i zbiorowym (w tym szpitalnym) oraz poradnictwo żywieniowe i dietetyczne oraz edukację żywieniową.
Absolwenci mogą podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach żywieniowych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach cateringowych obsługi: szpitali, sanatoriów, domów opieki i w placówkach sportowych. Szczegółowe informacje na stronie www.foodscience.up.lublin.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
stara matura - konkurs świadectw dojrzałości
nowa matura - wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego(przedmioty zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym).

Przedmioty:
język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty do wyboru: biologia, matematyka, chemia, informatyka, geografia, fizyka i astronomia.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
rekrutacja letnia
harmonogram na stronie www.up.lublin.pl
internetowa rejestracja kandydatów trwa od 1 czerwca 2012

Opłaty

AAzwiń
wysokość opłat: jednorazowa 1900 zł za semestr lub 3 raty: 1000 zł, 500 zł, 500 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Skromna 8, 20-704 Lublin
tel. (81) 462-33-88, (81) 462-33-70
e-mail: dziekanat.nzb@up.lublin.pl