Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-66-45
fax. (081) 445-68-85
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Odnawialne źródła energii

Kategoria: Inżynieria środowiska

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Nauk Rolniczych

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy dotyczącejróżnych źródeł energii odnawialnej (OZE), ich zasobach oraz możliwości rozwoju, technologiach pozyskiwania, źródłach finansowania, aspektach prawnych. Oprócz części teoretycznej uczestnicy zostaną przygotowani do sporządzania opracowań w zkresie OZE: bilansu zasobów energii w skali gminy lub powiatu, wniosków o dofinansowanie inwestycji, studium wykonalności. Program studiów dostosowany jest głównie do potrzeb pracowników jednostek samorządowych (urzędów gmin, powiatów, województw) oraz doradztwa rolniczego, a także producentów rolnych, liderów grup producenckich, sołtysów, wójtów i pracowników przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i przetwórstwem rolniczych surowców energetycznych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
od 1 czerwca do 30 wrzesnia

Opłaty

AAzwiń
W trakcie ustalania

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
tel. (84) 677-27-05, (84) fax (084)639-60-39
e-mail: dziekanat.zamosc@up.lublin.pl