Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-66-45
fax. (081) 445-68-85
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Nowoczesne rolnictwo

Kategoria: Rolnictwo

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Nauk Rolniczych

Opis kierunku

AAzwiń
Studia przeznaczone są zarówno dla osób, które nie posiadają wykształcenia rolniczego a chciałyby zdobyć wiedzę i umiejętności fachowe oraz kwalifikacje rolnicze do prowadzenia gospodarstw rolnych w warunkach integracji z UE, jak również dla tych, którzy studia rolnicze ukończyli dawno i pragną uzupełnić swoją wiedzę o współczesnym rolnictwie funkcjonującym w warunkach Unii Europejskiej.

Program zajęć dydaktycznych kładzie nacisk na nowoczesne technologie w produkcji roślinnej i zwierzęcej, ze szczególnym uwzględnieniem na dobrostan zwierząt i Dobrą Praktykę Rolniczą wg wymogów WPR UE. Omawia funkcjonowanie rynków rolnych w kraju i UE, podstawy agrobiznesu, zasady rachunkowości rolniczej oraz źródła wsparcia finansowego działalności rolniczej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
od 1 czerwca do 30 wrzesnia

Opłaty

AAzwiń
W trakcie ustalania

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
tel. (84) 677-27-05, (84) fax (084)639-60-39
e-mail: dziekanat.zamosc@up.lublin.pl